Tuesday, June 30, 2009

Richard Stallmann bezorgd over Mono in Debian

De oprichter van de Free Software Foundation, Richard Matthew Stallman, heeft Debian's besluit om Mono op te nemen als onderdeel van de standaard desktop een stap genoemd, die "de gemeenschap in een riskante richting stuurt."

In een korte verklaring gepubliceerd over de FSF site, stelt Stallman, die in 1984 het GNU-project tot de ontwikkeling van een volledig UNIX-achtig besturingssysteem gebaseerd op vrije software startte hekelde Debian's besluit terwille van Tomboy, een programma geschreven in C#.(zie commentaar) Hij zei: "Het is gevaarlijk om afhankelijk te zijn van C#, dus moeten we het gebruik ervan ontmoedigen. Het Debian GNU / Linux project heeft plannen om Tomboy, een notitieprogramma op te nemen in de volgende release, Squeeze..

Stallman zei: "Het probleem is niet uniek voor Mono; elke vrije implementatie van C # levert hetzelfde probleem op. Het gevaar is dat Microsoft waarschijnlijk van plan is om alle vrije C # implementaties op een dag te dwingen ondergronds te gaan met behulp van software-octrooien.
"Dit is een ernstig gevaar, en alleen dwazen zouden dit risico negeren tot het moment waarop het uiteindelijk werkelijk gebeurt. We moeten nu voorzorgen treffen om onszelf te beschermen tegen dit toekomstig gevaar."


"Red Hat's gemeenschap Linux distributie, Fedora, heeft onlangs besloten Mono helemaal uit zijn standaard-installatie te gooien en Tomboy te vervangen door Gnote, een ervan afgeleid programma.

Hoewel de pro-Mono mensen vaak beweren dat het mogelijk is een royalty-vrije, redelijke en niet-discriminerende licentie voor het gebruik van Microsoft-octrooien, die deel kan uitmaken van Mono, te verkrijgen, is het in werkelijkheid zeer moeilijk om daar duidelijkheid over te krijgen. Miguel de Icaza, de Novell vice-president, die het Mono-project begonnen is , zegt n het bezit te zijn van een brief met garanties, maar niemand heeft ie ooit gezien," aldus Sam Varghese

Gnome ter discussie?

Intussen speelt de discussie over Mono geen rol bij de keuze voor toepassingen voor Gnome 3.0, te verschijnen in begin of voorjaar 2010. Er wordt overwogen in GNOME 3.0 zelfs nog meer Mono applicaties op te nemen:
"In reactie op een vraag naar hoeveel Mono-afhankelijke toepassingen aanwezig zullen zijn in GNOME 3.0, die is gepland als belangrijke revisie van deze bureaublad omgeving, zei Neary, lid van de GNOME Foundation: "De enige Mono app die reeds onderdeel is van de GNOME bureaublad is Tomboy. Er zijn andere populaire Mono toepassingen onder GNOME gebruikers, bijvoorbeeld F-Spot, Banshee en GNOME Do, maar alleen voor Tomboy staat de keuze al vast.....
Hij zei dat de technologie waarop een applicatie gebaseerd is, niet de eerste zorg bij de beoordeling van nieuwe aanvragen voor integratie in de desktop-suite. "Voor we naar de technologie kijken, kijken we naar de functionaliteit en stabiliteit, de alertheid van de ontwikkelaar op vragen naar ondersteuning, de kwaliteit van de documentatie, de snelheid van de toepassing (en natuurlijk, de technologie speelt hierin een rol).
Kommentaar: Wat opvalt dat de keuze puur pragmatisch is en niet lijkt te worden gestuurd door zorgen om patent-onafhankelijkheid.

"Het GNOME-project staat open voor aanvragen voor opname in de desktop-suite als ze zijn geschreven in C, C #, Python of Mono. Op dit moment hebben we niet gehad over de beslissing om al dan niet een Java-toepassing op te nemen, omdat er nog geen module in is geschreven die we erg graag op willen nemen. Maar het is waarschijnlijk dat we ook Javascript ondersteuning zullen toevoegen aan het platform in de nabije toekomst."

Neary voegt hieraaan toe dat twee applicaties, die momenteel nog niet deel uitmaken van Gnome, duidelijk geïdentificeerd zijn voor opname in GNOME 3.0: GNOME Shell, geschreven in C en Javascript, en GNOME Zeitgeist, dat is geschreven in Python.
Bron: http://www.itwire.com/content/view/25967/1231/

Zal deze stellingname consekwenties hebben in de strijd tussen KDE en Gnome, zal die keuze gepolitiseerd worden? Uit een commentaar bleek dat iemand zijn Gnome desktop heeft ingewisseld voor een KDE, hoewel Gnome hem eigenlijk meer bevalt. En allleen omdat hij de stellingname van het Gnome-team rond Mono te vrijblijvend vindt.

En is dit een wenselijke ontwikkeling? Moeten we niet oppassen voor al te fanatieke richtingenstrijd zoals de talloze gereformeerde kerken die allemaal ruzie met elkaar hebben of hadden om de interpretatie van hun heilige regels of de linkse sektarische fracties die zich steeds verder verdeelden tot complete machteloosheid. Komisch als het niet zo tragisch zou zijn. De mensheid heeft een groot talent voor verdeeldheid...
Daarmee wil ik niet zeggen dat we hier niet een belangrijke kwestie te pakken hebben waar we samen uit moeten zien te komen. Volgens mij ziet Stallmann het heel goed...

Maar we moeten ook niet te streng worden voor onszelf en anderen. Ik kan wel inzien waarom vlees eten slecht is voor dieren, milieu, het hongerprobleem enz. maar toch af en toe een lekker biologisch kippetje eten.. toch?Saturday, June 27, 2009

Omwille van de vrijheid overstappen naar Fedora 11?


Waarom ik weer van Ubuntu naar Fedora ben overgestapt.
bron: Haziran 22, 2009 door atomkarinca

Ik ben maar een gewone jongen (net als in het Lynyrd Skynyrd liedje). De reden dat ik overgestapt ben van Windows naar Linux is een erg eenvoudige : vrijheid. Ik had bijna voor $ 30.000 aan illegaal gekopieerde software op mijn Windows-machine (dat is de Windows manier een computer te gebruiken, zie je) en een dag dacht ik bij mezelf "Er zijn mensen hard werken aan de ontwikkeling van deze software en of ik het nou leuk vindt of niet zijn, zo veel kost het. Als je ze niet wilt betalen dan moet je het eigenlijk ook niet gebruiken. " Dat gaf de doorslag en toen heb ik mijn harde schijf schoon geveegd en ging volledig met vrije software werken; cold turkey; keihard afkicken.
Mijn commentaar: Ik snap dit wel, deze redenering, maar toch was dit voor mij niet zo'n belangrijk punt. Ik computer als leek wat voor mezelf. Ik vind het leuk, maar ik verdien er niet mijn brood mee. Ik vind het dan ook niet reeel erg veel geld te betalen voor iets dat ik zo af en toe gebruik en dat me geen financieel gewin oplevert. Wel was ik gedwongen voor mijn gehandicapte dochter aangepaste software te kopen. Ik vind die prijzen exorbitant hoog, net als trouwens als de prijzen van andere voorzieningen/aanpassingen. Voor zakelijk gebruik ligt de zaak heel anders.


"Ik gebruikte Ubuntu uitsluitend voor ongeveer 3 jaar, voordat ik Fedora, Mandriva, OpenSUSE en een paar anderen uitprobeerde. ik vond het werken met Ubuntu prettig en zorgde ervoor dat een hoop mensen er ook op overgestapt zijn . Maar nu ben ik, hoewel toch een liefhebber van Ubuntu, aan het werk met behulp van Fedora 11. En de reden is weer simpel: vrijheid.

Er is een hoop hype / oorlog rond de "Mono kwestie" de laatste tijd, maar daar wil ik niet al te diep op ingaan. Mijn advies is, wederom, eenvoudig: ik wil niets dat in verband staat met Microsoft, alstublieft. Microsoft bleek in het verleden geen stap te zetten zonder kwade bijbedoelingen. Zij houden niet van vrije software, ook niet van mensen vrije software gebruiken, en zij houden er niet van dat bedrijven hun hardware leveren met gratis software. Dat is tot daar aan toe. Maar als ze beginnen met het omkopen van rechters, druk overheden uit te oefenen (ja op regeringen nota bene), chanteren via OEM leverantievoorwaarden. En hun licenties inzetten tegen iedere computergebruiker die ze kunnen klemzetten. Dan wordt het te gortig. We hebben gezien hoe een paar van hun licenties als trojaanse paarden worden ingezet (een snelle blik op http://www.groklaw.net/ volstaat). Dat betekent dat we niet kunnen en wat nog belangrijker is, niets moeten vertrouwen dat vanuit Microsoft komt.

Terug naar het oorspronkelijke onderwerp, als Ubuntu zou alleen wat software, ontwikkeld met Mono in de distributie zou hebben opgenomen dan zou ik daar nog prima mee hebben kunnen leven. Maar bijna telkens wanneer er een discussie draad over Mono op Ubuntuforums staat of een idee over Brainstorm en het gaat in een negatieve manier over Mono, wordt de discussiedraad geblokkeerd of verwijderd. Waarom verdedigt Ubuntu Mono? Zouden niet de Mono-ontwikkelaars degenen moeten zijn die Mono verdedigen ? Of laten ze anders duidelijk zeggen dat "Het is helemaal aan de ontwikkelaars of we verder gaan met of zonder Mono". Ok,dat kan, dat is prima, dan weet ik waar ik aan toe ben. Ik zou dan weten dat Ubuntu is niet meer een gemeenschap-gedreven distributie is. En dat ik een goede keuze heb gemaakt over te schakelen naar Fedora.

Vanaf nu zal ik geen gebruik meer maken van Ubuntu, noch zal ik andere mensen stimuleren om het te gebruiken. Fedora overweegt nu zelfs Mono ter verwijderen uit zijn software kanalen, laat staan dat ze de distro standaard voorziet van ingebouwde Mono toepassingen. Ubuntu is niet de enige newby-friendly distro die er is. Dat is het mooie van vrijheid, dan zie je: Ik ben vrij om te kiezen.

De reden waarom ik dit verhaal zo interessant vindt, is dat de mate van democratie en openheid van de Ubuntu fora/gemeenschap voor deze gebruiker aanleiding is van distro te wisselen. Niet hoe de distro eruit ziet, en zelfs niet of er wel of niet Mono in zit, maar dat hij de beheerders en machthebbers van het Ubuntu web niet meer vertrouwt. Het recht op kritiek en discussie in eigen kring en dat ieder daar even veel greep op lijkt te hebben, - wat ik zelf het basis-demokratisch gehalte noem- daar vertrouwt hij de Fedora gemeenschap blijkbaar meer in. Ik kan niet beoordelen in hoeverre hij daar gelijk in heeft, maar ik ben het wel met hem eens dat ik dit aspect wel heel erg belangrijk vind. Daarom ben ik er ook heel erg voor dat er een flink aantal gemeenschappen naast elkaar blijven bestaan. Een soort bio-diversiteit in distro en gemeenschappen. Sterke en zwakke kanten kunnen zich uitkristalliseren, iedere complexiteit heeft weer zijn eigen innerlijke dynamiek en kracht; veel verschillende manieren van samenwerking en participatie kunnen worden beproefd. Het zijn de mensen, telkens weer uniek, met hun zwakheden en maar ook inspirerende kwaliteiten, die er telkens weer iets anders van maken.


Over Fedora las ik toevalligerwijs of niet, nog een ander erg positief verhaal, geschreven door een bewonderaar:

Fedora leeft en ademt de 4 F's: Freedom, Friends, Features, First. Dit geeft een zeer goede weergave van de fundamentele principes op de Fedora Project website, maar mijn ervaringen zijn een beetje meer persoonlijk. Vanuit mijn perspectief:

Vrijheid, freedom staat voor hun toewijding aan open software, ook die voor open content. Het Fedora Project en gemeenschap leggen zeer veel nadruk op de transparantie en doorzichtigheid in alles wat ze doen. Alles wat de Fedora Project doet is gedocumenteerd online ... en dan bedoel ik ook alles. Afschriften van IRC vergaderingen, e-mails verstuurd naar de verschillende e-mail lijsten, enz. In feite is er zo veel informatie over het project, het besturingssysteem en verschillende projecten binnen de werkingssfeer van dat alles, dat het soms moeilijk om er door de berg informatie heen alles te vinden wat je zoekt, maar het is een kleine prijs die je betaalt voor het feit dat alles openlijk online beschikbaar.

Vrienden, friends,dat die er zoveel zijn, volgens de officiële Fedora beschrijving, dat vormt de kracht van hun gemeenschap. In mijn ervaring gaat het nog veel verder dan dit. Het gaat over echte mensen en wat ze doen in de echte wereld, over activiteiten die ze samen ondernemen, als ook vrijwilligerswerk en het samenwerken aan diverse Fedora gerelateerde projecten. Natuurlijk is het het principe van de vrijheid, de Freedom verbindt velen van ons, maar ik vind het ook zich verder uitstrekt naar het terrein van onze levensbeschouwelijke opvattingen over de wereld, niet alleen software. Ik denk dat dit is de reden waarom velen zo diep toegewijd zijn aan Fedora en hun core opdrachtgevers. Via onze (On-Disk.com) activiteiten in de Open Source gemeenschap wij hebben veel mensen ontmoet die vrijwilliger zijn en werk voor het Fedora Project doen . Deze mensen doen het niet voor het geld of de roem, maar uit een veel diepere inzet en overtuiging dat de technologieën die ze helpen verder te ontwikkelen en bevorderen moeten toebehoren aan de gehele mensheid, en niet een bepaalde persoon of onderneming entiteit.

Functionaliteit, functionaliteit en meer functies. Innovatie tot een bruikbare staat te brengen, dat is Fedora's centrale doel. Ik vind het rechtvaardig om te zeggen niemand het beter heeft gedaan, of de potentie van Linux en Open Source verder heeft opgerekt dan Fedora. Elke nieuwe release biedt nieuwe baanbrekende technologieën die snel geabsorbeerd in de bloedbaan van de Linux en Open Source gemeenschap, voedt deze met nieuwe perspectieven en allerlei nieuwe functionaliteit.

First, haantje de voorste, omdat bij Fedora men niet gewoon is te wachten totdat iemand anders er wel uitkomt, maar om actief werken aan ideeën en concepten, zelfs als het ze nog niet levensvatbaar zijn. Levensvatbare oplossingen komen niet uit het niets, ze worden ontwikkeld door iemand, en de Fedora gemeenschap is vaker wel dan niet de club, die er het meest zijn schouders onder zet. Ik heb vrijwilligers bezig gezien, hoe ze met nog ruwe ideeën aan de slag gaan en maken dat het gewoon gebeurt. Dit gebeurt zo vaak. Ik kan me niet eens herinneren, dat ik iemand hoorde iemand zeggen dat iets gewoon niet kon worden gedaan ... dat zit gewoon niet in hun vocabulaire. Je zou kunnen horen, "het kan nog niet", maar niet, dat het niet kan worden gedaan, dat het niet mogelijk zou zijn.
Nou zal ik eindelijk eens aan e bespreking van Fedora 11 beginnen, ik wil alleen maar een hartgrondig gevoeld dankjewel laten horen aan dhet Fedora-project en de gemeenschap voor hun harde werk en inzet ... IHoed af, voor jullie allemaal.

http://on-disk.com/cms/index.php?wiki=Review-Fedora_11_page1

Nu is dit natuurlijk geen onpartijdige waardering, maar wel heel mooi dat iemand die er zo dichtbij staat, er zo oprecht positief over kan praten. Dat maakt me wel nieuwsgierig. Ik heb de live cd uitgeprobeerd, en wat ik zag beviel me wel en ga met een nieuwe pc die er de komende maanden aankomt zeker mee aan de slag...De rest van de recensie is trouwens zeer informatief! Probeer de link hier vlak boven.


Friday, June 26, 2009

nog schoner!!

De pot verwijt de ketel

Jan Stedehouder houdt al enig tijd een bijna monoloog over de wenselijkheid van samenwerking met M$. In zijn laatste bijdrage komt hij met een mooie redenatie: hij heeft het over binaire mensen: ".. Om daar nog een beetje grip op te krijgen, versimpelen we de werkelijkheid door bijvoorbeeld stereotypering. Tot zover het stukje Dr. Phil-psychologie. De kern is dat mensen en menselijke organisaties niet binair zijn, het ook niet kunnen zijn in mijn optiek. Maar, zoals gezegd, in de open source wereld ‘wonen’ mensen die heel veel tijd achter de computer door brengen." Binair denken,... in nulletje en eentjes? Jan bedoelt dat je zwart-witdenkers hebt, dogmatici, die altijd vinden dat M$ niet deugt. En dan heb je de genuanceerde mensen, Jan zelf bijvoorbeeld, die verder kijken dan hun rancune ver gaat en de mens achter de M$ organisatie zien, die ze willen omarmen en doodknuffelen.

Tja, het is een redenering van likmevestje. Nogal zwart-wit gedacht, Jan. En wat je erin stopte, kreeg je eruit, oftewel een cirkelredenering. En de pot verwijt de ketel: je denkt net zo goed in good en bad guys, alleen geef je nog een pseudo-psychologische nepredenatie waarom sommige mensen (natuurlijk niet die het met jou eens zijn) naar jouw idee zulke zwart-wit denkers zijn; maar Jan, waarom gaat dat niet voor jou op? Waarom leidt jij niet aan stereotypering en de mensen die je bekritiseert wel? Hoe lukt jou zo goed niet binair te denken?

Psychologisering is een vaak gebruikte truc om de politieke angel uit een discussie te halen.
Het is geen nette truc..vind ik persoonlijk...

Embrace and suffocate

De reden waarom mensen als ik niet samen willen werken met bedrijven als Microsoft en van alles wat daar uit voortkomt, is gebaseerd op een lange geschiedenis van machtsmisbruik, manipulatie en het proberen de software gebruikers steeds verder in de tang te krijgen.

Voor wie zich eens er goed in wil verdiepen raad ik dit zeer schokkend rapport aan:
Microsoft - A History of Anticompetitive Behavior and Consumer Harm
(rechtsklik opslaan als PDF). Het is geschreven door het European Committee for Interoperable Systems, or ECIS. ECIS heeft het geschreven ter ondersteuning van de voorlopige conclusie van de EU Commission's op 15 januari, 2009, dat Microsoft de antitrust wet heeft geschonden door hoe IE aan Windows is gekoppeld. De scoop van het verhaal reikt echter veel verder.

In feite is de situatie zo dat het hele computer-gebeuren verschrikkelijk wordt verstikt en gemanipuleerd door M$ , die een allesoverheersend monopolie heeft waarin door met name de greep op de hardware-vendors een vrije keuze voor een open besturingssysteem voor de doorsnee gebruiker nog niet als een gewone keuze haalbaar is. Hoe Asus zijn handen aftrekt van Linux en zich verontschuldigt als ze een veelbelovend hardware apparaat met Linux er op laten zien, de Snapdragon, geeft wel aan hoe de machtsverhoudingen liggen.
http://www.semiaccurate.com/2009/06/12/ms-steps-snapdragon/

zie ook: http://blogs.computerworld.com/microsoft_strikes_back_at_linux_netbook_push
Interessant apparaat trouwens.

Dana Blankenhorn of ZDNet, was bij een persconfrentie op Computex en stelde de juiste vraag:
Later, at a press conference sponsored by TAITRA, the Taiwan trade authority, I asked executive director Walter Yeh (third from left in this picture) about where the Linux went.

He passed the question to Li Chang (to the right in the picture), vice president of the Taipei Computer Association.

Chang mentioned a press conference yesterday where Google announced an Android phone to be made by Acer. But then he put it to me straight.

“In our association we operate as a consortium, like the open source consortium. They want to promote open source and Linux. But if you begin from the PC you are afraid of Microsoft. They try to go to the smart phone or PDA to start again.”

Taiwanese OEMs would love an alternative to Windows, but the sale comes first, before production. The chicken comes first. And since the chicken belongs to Microsoft, the penguin is helpless here.


bron: Linux on Netbooks: The Smoking Gun - Updated 2Xs

Hoe ik ertegen aankijk:
Beschouw alles waar MS de hand in heeft als een mogelijk virus en dan weet je zeker dat je het veilig speelt.
Er is geen enkele reden Microsoft te vertrouwen. Het domste wat je kunt doen is deze tegenstander te onderschatten en nog dommer is het deze tegenstander als een mogelijke medestander te zien.
Je zelf ervan isoleren (of/= het software technisch overbodig maken) is de beste strategie naar mijn mening.


Het Linux wereldje kun je wat mij betreft het beste vergelijken met dat ene kleine dorpje dat nog niet bezet was door de Romeinen en waar de druide en de visverkoper nu steggelen hoe ver ze de poort open willen zetten. De vis-verkoper ziet wel handel en de druide weet al dat de Romeinen zijn liedje toch niet zullen kunnen waarderen. Asterix zit lekker te programmeren en Obelix is niet van internet af te slaan, waar ie zoveel mogelijk everzwijnen probeert te downloaden. Ach, ja, het is en blijft mensenwerk, voor zolang als het nog duurt.

Dat er bij M$ een paar goedwillende mensen rondlopen, helpt ons niet echt verder. En ook niet dat er andere grote broeders in het spel zijn zoals IBM en Google, die zoals Jan terecht meldt, ook al niet te vertrouwen zijn. Ook al is hun Pr veel beter op orde dan die van M$. Het streven naar autonomie, komt geen stap verder als de afhankelijkheid van M$ wordt ingeruild voor die van Google.

update: http://boycottnovell.com/2009/07/29/acer-suddenly-pushes-back-android/

Nog schoner?

Nog schoner? Huh.. Ja, lieve mensen deze blog gaat over de sociale, politieke en strategische kanten van GNU/Linux. Opgezet naar aan leiding van de discussie over de rol van M$ rond open standaarden en de wenselijkheid van het gebruik van Mono.

Hoe kan Linux schoon zijn?
In de zin van milieu-implicaties: het kunnen werken met oudere en milieuzuiniger pc's.
Schoner in de zin van transparant, doorzichtig, open voor iedereen. Het is toch een wonder dat je de meeste programmaatjes in Linux als een tekstbestand kunt openen en aanpassen naar eigen behoeven als je het kunt. Maar ook dat er slimme gasten zijn die voor ons precies in de gaten houden wat er in die programmaatjes gebeurt en die onze integriteit en privacy beschermen.
In gesloten software weet je niet wat er allemaal gebeurt..

Maar schoner ook in de Vlaamse betekenis van dat er zoveel fraaie aspecten aanzitten.
Het communale, de gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers die elkaar helpen en verder helpen. Wat ik er zo schoon aan vind dat wordt het onderwerp van deze blog en ook de discussie hoe we Linux nog opener krijgen en verder vrij maken van gesloten smetten.
Zonder dat het voor Truus zonder pc-guru te moeilijk wordt om Linux te gebruiken.

Ik ben geen programmeur, maar heb wel veel ervaring in het politieke gebeuren. En dan bedoel ik niet het parlement, maar wel hoe de maatschappelijke strijd tussen streven naar democratie, emancipatie en autonomie enerzijds en winstbejag, controle en massa-manipulatie anderzijds zich voltrekt.

Ik acht deze blog geslaagd als er een discussie op gang komt het liefst tussen zoveel mogelijk mensen. Ik hoop dat we het vriendelijk kunnen en er niet op de persoon gespeeld gaat worden.

Het risico van politieke discussies is al gauw dat er grote verdeeldheid zichtbaar wordt. Van de andere kant er zijn ontwikkelingen gaande en alleen door die kritisch en betrokken te volgen maken we de ontwikkeling van de Free Software een succesvol project.