Monday, December 19, 2011

Is Google Plus een aanvaardbaar alternatief voor Facebook?

In het artikel waarin ik hier naar verwijs, benoemt de schrijver Bradley Kuhn de sociale druk die hij ervaart om deel te nemen aan Google+ vanuit diverse vrije software projecten waaraan hij meewerkt. Hij weigert omdat " ik in de eerste plaats een software activist ben. Ik zie geen verschil tussen Facebook en Google + . Dat is software waain op de server kant geheime code staat die alleen in te zien, te delen en te veranderen is door mensen die bij Google werken. Aan de klient kant is er het proprietaire javascript die de gebruiker via zijn webbrowser downloadt, als hij de webpagina laadt."

De uitdaging waar de vrije software beweging voor staat is niet alleen het creëren van alternatieven voor de ergste proprietaire software maar juist ook de meest verleidelijke software, die vanuit bedrijfsmatig belangen gesloten blijft, te vervangen door open software.
Het is daarom een slechte zaak als deze gesloten oplossingen als standaard worden geaccepteerd door ons, die juist voor het alternatief zouden moeten zorgen.

Lees hier het hele artikel

Tuesday, October 18, 2011

FSF start actie tegen Secure Boot

Microsoft wil met de komst van Windows 8 via secure boot het waarschijnlijk onmogelijk maken een ander besturingssysteem dan Linux the installeren.
De Free Software foundation is hiertegen een campagne begonnen die zich richt op de hardware fabrikanten.

Ze merken terecht op dat als het de hardware koper onmogelijk wordt gemaakt secure boot uit te zetten er sprake is van restricted boot. En Os lock in als je niet meer kunt kiezen op dezelfde hardware een ander besturingssysteem te zetten dan Windows.
Gevraagd wordt een petitie te ondertekenen met de volgende tekst:
We, the undersigned, urge all computer makers implementing UEFI's so-called "Secure Boot" to do it in a way that allows free software operating systems to be installed. To respect user freedom and truly protect user security, manufacturers must either allow computer owners to disable the boot restrictions, or provide a sure-fire way for them to install and run a free software operating system of their choice. We commit that we will neither purchase nor recommend computers that strip users of this critical freedom, and we will actively urge people in our communities to avoid such jailed systems.


In het Nederlands:
Wij, ondergetekenden, dringen er bij alle computer makers op aan de uitvoering van UEFI, de zogenaamde 'Secure Boot' zo te doen dat vrije software in de vorm van een ander besturingssysteem kan worden geïnstalleerd. Uit respect voor de vrijheid van de gebruiker en om diens veiligheid werkelijk te beschermen, moeten fabrikanten toestaan ​​aan computer eigenaren om de boot beperkingen uit te schakelen, of een andere zekere manier aan te bieden om een gewenst vrij besturingssysteem te installeren. Wij verbinden ons ertoe dat wij pc's die niet aan deze eis voldoen niet zullen aankopen, noch zulke computers zullen aanbevelen die de gebruikers deze essentiële vrijheid ontnemen, en we zullen actief mensen aan sporen in de diverse kringen, waarin we verkeren, om dergelijke systemen, waarin je als gebruiker als het ware opgesloten wordt in Windows, te vermijden.

Ga je gang!


Dit artikel somt nog andere bezwaren op tegen Restricted Boot en plaatst de ontwikkeling in historisch perspectief; laat zien hoe M$ eerder probeerde de vrijheid van de gebruiker te beknotten.

Friday, October 7, 2011

Nobelprijs voor de Vrede gaat naar

Tim Berners-Lee
Gokje. Reden?
Voor de manier waarop internet organisatie van onderop faciliteerde en volksverzet tegen dictaturen een eigen kanaal gaf.
Verkeerd gegokt, maar gek was het niet geweest!!

Monday, October 3, 2011

Geen linux om trots op te zijn


Apartheid 1.0 LXDE i686.iso (release!)Built on PCLinuxOS LXDE edition, Apartheid comes with Tor enabled and working out of the box, allowing you to surf the web anonymously and much safer than using a regular proxy. In addition to full multimedia support and custom artwork, it uses the lightweight LXDE desktop environment. This makes it fast and well suited as a livecd OS for those who want to get speed out of their computers while preserving ease of use and keeping oppressive governments at bay.


Being based on PCLinuxOS, Apartheid is a rolling release. This means the OS is always changing and you will always get the latest applications without having to reinstall.


Md5sum: 8bb3ba5d6dbbc0f415ab59c1ad89c8a3 apartheid.iso
De torrent werd verwijderd van Linuxtracker. Op woofiles is de directe download verdwenen.

Op de piratebay daarentegen lijkt de torrent nog actief

Thursday, July 14, 2011

Is zoeken via Google je vooroordelen bevestigen?

In de Groene een interessant artikel deze week van
Het eerste deel gaat over Brain Computer Interface; het tweede deel waarnaar ik hier verwijs gaat over het gepersonifieerde zoekalgoritme dat Google sinds 2009 gebruikt en dat ervoor zorgt dat iedereen in feite een eigen zoekwereld gepresenteerd krijgt. Die van een conservatief zal anders zijn dan van een progressief iemand. Uit het artikel:
" als onze ideeën terugkaatsen naar ons, indoctrineren we onszelf onopzettelijk met onze eigen ideeën. 'Democratie eist van burgers dat ze dingen bezien vanuit het perspectief van een ander, maar in plaats daarvan zitten we meer en meer opgesloten in onze eigen zeepbellen', schrijft hij. 'Democratie vereist dat je kunt vertrouwen op gedeelde feiten; in plaats daarvan worden ons parallelle maar gescheiden universums aangeboden.' (citaat Pariser) Het is niet moeilijk te zien waar dit allemaal naartoe zou kunnen leiden - hoe makkelijk iets met een agenda (een lobbygroep, een politieke partij, een bedrijf, een regering) de media zou kunnen overspoelen met informatie die fundamenteel is voor haar doel. (Dit is in feite wat er is gebeurd, op rechts, met klimaatverandering.) Wie zou het weten?


Lees hier verder

Sunday, July 10, 2011

Nieuw op Skype: MS kijkt mee en neemt op voor derden

Ja, gezellig en misschien kun je ook de opname wel opvragen, die ze ongevraagd van je gesprek maken:

A patent application published by the USPTO last Thursday reveals that Microsoft has been researching, since before December 2009, how to redirect VoIP calls to intercept devices and law enforcement agents. The method disclosed by the patent application is devious—subverting routing protocols so that packets sent by any person tagged by a monitoring request will be routed through a recording agent. The application discloses "gaming systems, instant messaging protocols that transmit audio, Skype and Skype-like applications, meeting software, video conferencing software, and the like" as technologies that can use this method. In other words, Microsoft has reason to believe that their interception method can be applied to the newly acquired Skype (recently deployed in Congress), Xbox 360, and the video conferencing features in Office 365.

bron: https://softwarefreedom.org/blog/2011/jun/29/Office-365/


Er wordt gewerkt aan een alternatief voor Skype op GNU grondslag; meer info hier.

Wat er anders is aan GNU Telephony wordt hier uitgelegd.

Friday, June 24, 2011

Wanneer technologie de mens tot aanhangsel maakt van het apparaat

Wanneer Ford als eerste de lopende band invoert voor het maken van zijn auto's, heeft dat vele bedoelingen. Hij kan de snelheid van het productie-proces meer bepalen. Hij brengt de vaardigheid van de instrument-maker over naar de machines, -later gaat dat met robotten nog verder- zodat hij met goedkope, ongeschoolde, inwisselbare arbeiders kan werken.

Technologie is vaak een poging geweest het gedrag van de mens als producent, maar ook als consument te sturen (van Polaroid tot iPad), te controleren. Maar technologie kan mensen juist ook meer macht en zelfstandigheid geven over hun eigen situatie. Als voorbeeld: mobieltjes die mensen in staat stelt een nieuw soort acties te organiseren of politiegeweld vast te leggen; tegelijk wordt het ook zo mogelijk (en dat gebeurt ook) te monitoren wie er allemaal in de buurt is van een demonstratie: verdere controle.

Dit is eigenlijk ook het centrale thema van deze blog, hoe sommige apparaten en software mensen afhankelijk maken of juist autonoom en zelf-beschikkend.

Citaat van Debian voorman Stefano Zacchiroli:
Swapnil: Waarom is de Free Software van belang voor de gewone mensen? Moeten zij net bezorgd hierover zijn als over biologisch voedsel, CO2-uitstoot en andere kwesties rond duurzaamheid ? Kunnen we het belang van Free Software vergelijken met een dergelijke thema's?

Stefano: Ik denk dat Free Software erg belangrijk is voor "gewone mensen" en dat het zal binnenkort even relevant zal blijken te zijn voor hun leven als de kwesties die je noemde. Software (zij het vrij of niet) is meer en meer alomtegenwoordig in ons leven. Het is software die ingrijpt als we een auto te rijden, het is software die onze privé-gegevens verwerkt binnen sociale netwerken, en het is software die de medische hulpmiddelen bestuurt die ons genezen en ons in leven houden. Taken die ooit werden gedelegeerd aan mechanische apparaten worden meer en meer gedelegeerd aan de software. Het is gewoon ondenkbaar om de vrijheden die wij ooit hadden in onze omgang met mechanische apparaten- zoals iets brengen naar een ​​deskundige vriend voor inspectie, reparatie of modificatie- dat we die zouden verliezen. En dat alleen maar omdat computers zijn populair geworden.
In software zit dus tegenwoordig vaak de sleutel van hoe de technologie ons stuurt.
Het mooie is dat we rond software en apparaten die er op draaien behoorlijk wat keuze hebben tegenwoordig. Toch is het moeilijk ons goed te oriënteren op dit terrein.
Het feit dat iets op Linux draait is niet voldoende om te kunnen concluderen dat een apparaat de vrijheid van de consument ondersteunt (zie de vorige post over ereaders).

Kritisch consument zijn, vraagt veel tegenwoordig, vooral omdat de ooit (?) nog enigszins onafhankelijke pers steeds meer kwetsbaar blijkt voor commerciële belangen. Vergelijk de kritiekloze ondersteuning
voor de IPad van kwaliteitspers als NRC, Vrij Nederland en de Volkskrant, omdat ze denken via dit distributiekanaal het nodige binnen te kunnen halen. De hypes regeren en kuddegedrag is weer erg populair. Een tegengeluid laten horen op verjaardagen en feestjes, in de kroeg, wie doet dat nog als iemand trots zijn nieuwe bling apparaat toont?

Net zo als het streven naar duurzaam leven is het ook een zoeken, naar principes, maatstaven die haalbaar zijn of nog net niet, maar waar we naar kunnen streven.

Naar kennis van en inzicht in wat ons werkelijk ver helpt en een goed en eerlijk hulpmiddel is of wat ons reduceert tot de geconditioneerde rat uit het psychologisch experiment (waar ik vaak aan moet denken als ik mensen een computerspelletje zie spelen).
Het is geen kwestie van alles of niets. Wel moeten we beseffen dat we in een maatschappij leven die ons overal vallen en fuiken stelt, om ons te exploiteren in een belang dat niet met het onze overeenstemt. Dat dwingt ons onze kritische vermogens tot het uiterste te ontwikkelen.

Saturday, June 18, 2011

E-book kopen is een heel wat slechtere deal dan een boek kopen

E-book, ja, dat lijkt wel leuk; en ook mooi dat bijna alle ereaders op Gnu/Linux draaien.
Maar maakt dat het kopen van ebooks ook tot een verstandige zaak?
Richard Stallman vindt van niet onder de huidige voorwaarden en geeft de volgende argumentatie (pdf link); hier volgt een vertaling van zijn betoog:


Het gevaar van e-books


door Richard Stallman

In een tijdperk waarin de zakenwereld onze regeringen domineert en onze wetten (voor)schrijft, biedt elke technologische vernieuwing bedrijven al vooraf een kans om nieuwe beperkingen op te leggen aan het publiek. Technologieën zouden kunnen worden gebruikt om onze macht te vergroten maar ketenen ons in plaats daarvan steeds meer.

Met gedrukte boeken,
 • U kunt er een met contant geld anoniem kopen.
 • Dan bezit u het.
 • U bent niet verplicht om een ​​licentie die het gebruik ervan beperkt te ondertekenen.
 • Het formaat is bekend, en er geen prioritaire(in het bezit van de verspreider) technologie nodig om het boek te lezen.
 • U kunt het boek weggeven, uitlenen of verkopen aan iemand anders.
 • U kunt het fysiek scannen en kopiëren; soms is dat geoorloofd onder het auteursrecht.
 • Niemand heeft de macht of mogelijkheid om je boek te vernietigen.

Vergelijk dat met Amazon e-books (vrij normaal):

 • Amazon vereist dat gebruikers zich te identificeren om een ​​e-book te krijgen.
 • In sommige landen, zet Amazon in de licentie dat de gebruiker het e-boek niet zelf bezit.
 • Amazon eist dat de gebruiker een beperkende licentie accepteert op het gebruik van het e-boek.
 • Het formaat is geheim en alleen proprietaire software kan het helemaal lezen, waarbij de gebruiker beperkingen worden opgelegd.
 • Een ersatz vorm van "lenen" is toegestaan ​​voor een beperkt aantal boeken, voor een beperkte tijd, maar slechts met vermelding van de naam van de ​​andere gebruiker aan hetzelfde het gebruik monitorende systeem. Geven of verkopen is niet toegestaan.
 • Kopieren van het e-boek is onmogelijk, hetgeen te wijten is aan Digital Restrictions Management in de software van de ereader. En het is verboden op basis van de licentie, die is restrictiever dan het auteursrecht.
 • Amazon kan op afstand een e-book wissen met behulp van een (softwarematige) achterdeur. Deze achterdeur werd in 2009 gebruikt om duizenden exemplaren van George Orwell's 1984 te verwijderen .

Zelfs een enkele van deze inbreuken betekent al een stap terug ten opzichte van gedrukte boeken. We moeten e-books wel verwerpen, totdat onze vrijheid als gebruiker gerespecteerd wordt.
De bedrijven, die e-books verspreiden, zeggen dat het ontkennen van onze traditionele vrijheden moet worden voortgezet om de betalingen aan auteurs te garanderen. Het huidige copyright systeem is een waardeloze vorm om deze rechten te verzekeren; het is er veel meer op gericht om deze bedrijven zelf er beter van te laten worden. We kunnen de auteurs een betere ondersteuning bieden op andere manieren, die het niet nodig maakt onze vrijheid te beknotten , en zelfs het delen te legaliseren.

Twee methodes die ik voorstel zijn:
• Om belasting geld verdelen aan de auteurs op basis van de derdemachtswortel van de populariteit van elke auteur.
(Zie http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html.)
• Om ereaders zo te ontwerpen, dat gebruikers anonieme vrijwillige betalingen kunnen sturen naar auteurs.

E-books hoeven geen aanval op onze vrijheden, zoals die we die van gedrukte boeken kennen, te betekenen. Het is aan de bedrijven hierover te beslissen. Het is aan ons om ze stoppen in hoe ze er nu mee bezig zijn. De strijd is al begonnen.
Copyright 2011 Richard Stallman
Vrijgegeven onder Creative Commons Attribution Noderivs3.0. (GeenAfgeleideWerken) .

Monday, June 6, 2011

Rutte belooft , nee, beloofde het PGB te sparen


Vergeef me dat ik van het thema afwijk.

Op 2:30 reageert Rutte verontwaardigt op deze reportage van Netwerk van verleden jaar mei waarin een bijstandsmoeder met een Persoons Gebonden Budget haar nood klaagt.
Hij zegt: 'Dit is tendentieuze journalistiek. Het PGB afschaffen? Ondenkbaar! Dat is beschaving waar wij sociaal liberalen voor staan!'
Als ouder van een ernstig lichamelijk gehandicapt kind dat alleen dankzij een PGB naar school kan gaan, wil ik hierbij de huichelachtigheid of liever de oplichterij aanklagen die door de VVD in de persoon van Rutte bedreven wordt. Crimineel als je weet hoeveel uiterst kwetsbare mensen, - niet alleen lichamelijk gehandicapten, maar ook mensen die het geestelijk moeilijk hebben en in de GGZ zitten- vrezen dat ze hun bestaan niet meer rond krijgen. 90% van de PGB's wordt afgeschaft.
Zorg die in dure instellingen zat werd via het PGB efficiënter besteed als die zorg rechtstreeks door de zorggebruiker werd georganiseerd, was ooit het idee achter het PGB (mede geinitieerd dor de VVD); nu blijkt het alleen maar een tussenstop te zijn in het radicaal terugbrengen, weg rationaliseren van zorg. Daar kun je toch veel beter een mooie boot van kopen.

Wednesday, May 25, 2011

Waarom nog een kreupel apparaat met Chrome OS?

Ik heb al eerder betoogd dat Chrome OS een zoveelste poging van Big Business is de computer-eindgebruiker afhankelijk en machteloos te maken.

Sam Dean van Ostatic geeft een paar sterke extra argumenten, waarna je zegt: "Inderdaad het lijkt een volkomen achterhaald idee, Chrome OS, dat alleen met de nodige marketing en hype succesvol gemaakt kan worden."
Ten eerste wijst ie erop dat veel toepassingen een lange ontwikkelingsperiode achter de rug hebben en daarbij een mengsel van kwaliteit en vertrouwdheid bij gebruikers hebben, die moeilijk te overtreffen is. Ik vind dat ie dat wel veel te mooi voorstelt; er zijn tamelijk waardeloze toepassingen, waarvan je afvraagt hoe het kan dat mensen dat nog steeds in die mate gebruiken (Outlook bijvoorbeeld of MS Office dat ik vooral een ramp vindt wegens de slechte backward compability). Maar er zijn inderdaad ook zelfstandige gebruikstoepassingen zoals uTorrent, ExactAudioCopy en Foobar die een trouwe schare van gebruikers hebben met een sterke unieke functionaliteit, die zelfs Linux gebruikers ertoe verleidt om Wine te installeren om ze te kunnen blinven gebruiken. Zullen gebruikers in grote getale afstand willen doen van dit soort toepassingen:
If the history of personal computers bears anything out, it's that platforms with best-of-breed applications win in the end. It remains to be seen whether the world of cloud apps is appealing enough to businesses and consumers to compete with long-standing apps that took shape outside of the cloud. Does anyone really believe that Google's spreadsheet and word processor are just as good as Word, Excel, or equivalent tools in OpenOffice?
Geld geen reden meer om een half functionele pc aan te schaffen

Daarnaast vraag je je af, waarom je een geamputeerde cloud georienteerde pc, laptop of netbook zou kopen, als je voor drie honderd dollar al een aardige allround computer kunt aanschaffen? Waarom zou je dan een kreupel gemaakt apparaat aanschaffen?

Finally, the economics of owning a powerful laptop have changed radically since Google first announced its Chrome OS plans. You can stock a very powerful Linux-based laptop with top applications for $300, and Windows-based laptops featuring huge application choice aren't a whole lot more. Will users and businesses want to pay $20 to $28 a month for subscriptions to cloud-based applications? Does that make sense for cash-strapped students who just need reasonable laptops and reasonable application choices?

Kortom forget the hype over Chrome Os and get real!

Thursday, May 19, 2011

Waarom Honeycomb niet open source gemaakt wordt

De officiële reden is dat de telefoonkant van Honeyconb zo gebroken zou zijn, dat het verder vogelen door de open source community eraan tot niets zou leiden of ieder geval Android een slechte naam zou geven.
Een commentator gelooft daar niets van en ziet het als voorbeeld van Tivoisatie
Tivoization verwijst naar een bepaalde manier van configureren door de fabrikant of leverancier van een digitaal elektronisch product dat hoewel het vrije software gebruikt, het zodanig is opgezet dat het product alleen zal werken als het een specifieke versie van deze software gebruikt. Hoewel het concept in eerste instantie zeer eenvoudig en onschuldig kan schijnen, zal een kritische blik laten zien dat het belangrijke implicaties heeft voor de toekomst van vrije software en voor de computer-industrie als geheel.

De term werd bedacht door Richard Stallman, de oprichter van de vrije software beweging en de maker van de GNU General Public License (GPL). Hij leide het af van het product genaamd TiVo; dat is een gespecialiseerde computer voor digitaal opnemen van televisieprogramma's. Het besturingssysteem dat wordt gebruikt door TiVo is een embedded versie van Linux, waarvan TiVo als verkoper de broncode beschibaar stelt, zoals vereist door de GPL. Echter, het product werkt niet meer na eventuele upgrades of wanneer andere wijzigingen door gebruikers zijn aangebracht in de broncode, omdat de digitale sleutel uniek is voor die versie van het uitvoerbare bestand (dat wil zeggen, de gecompileerde, ready-to-run vorm van het besturingssysteem) en moet overeenkomen met de handtekening die wordt ingebrand in een halfgeleider chip in het product.


Om dit te voorkomen is er een nieuwe versie van de licentie gemaakt door Richard Stallman GPL v3, die echter op verbazingwekkend veel verzet is gestuit. Op deze link kan me de argumenten ertegen en de bezwaren daar weer tegen lezen.
Wat hier uit geleerd kan worden volgens al genoemde commntator:

There is no such thing as a "friendly" corp. They can come up with little slogans like do no evil, they can make shiny devices, it frankly doesn't matter what they do, because if it comes down to making more money and/or gaining more power or not fucking you? Well bend over pal, because here it comes. 2.- GPL V2 needs to be dumped ASAP and replaced with GPL V3, because as it is using GPL V2 is simply giving corps your labor for free while they don't have to give you ANYTHING in return. eFuses and code signing cost almost nothing and gives the corp all the control of proprietary while at the same time gaining all the effort that has been put into embedded Linux by the community.


Een andere commentator wijst erop dat naast dit punt er voor Google een ander voordeel speelt: ze biedt hardware verkopers voor een beslissende periode van een jaar op deze manier een gesloten oplossing.

Wednesday, May 11, 2011

Kennis uit geschiedenis van zoekopdrachten moet open source worden

Jens Prufer, verbonden aan de Universiteit van Tilburg deed onderzoek naar zoekmachines en komt tot de conclusie dat het monopolie van Google leidt tot stagneren van de innovatie." De autoriteiten zouden moeten ingrijpen" zegt hij zelfs in de Volkskrant,11 mei 2011, pg23.
"Doordat Google de informatie over alle zoekopdrachten bewaart en gebruikt als input voor volgende zoekopdrachten wordt de kwaliteit van de resultaten met elke zoekopdracht beter." (alle citaten zijn van Jens Prufer)
Door ons surfgedrag en door de kennis die wij daar in stoppen wat betreft juiste zoektermen, inhoudelijke verbinding van begrippen en betekenislagen geven we Google gratis en voor niets onze kennis en dat jaar in jaar uit. Het wordt tijd dat deze geaccumuleerde kennis teruggegeven wordt aan de bevolking, aan de gebruikers van internet uit de handen van de monopolist Google.
"Als alle partijen hun data over historische zoekopdrachten gaan delen, worden de resultaten veel beter." De concurrentie tussen de zoekmachines krijgt dan een andere basis. Verbetering en innovatie moet dan verder komen van het verbeteren van het zoekalgoritme. "Google zegt alle kennis in de wereld doorzoekbaar te willen maken. Als ze dit echt willen moeten ze dit ook doen."
Prufer denkt dus dat dit alleen zal gebeuren als de autoriteiten Google daartoe dwingen. " Ze zullen hun data zeker niet uit zichzelf gaan delen met andere zoekmachines. Mededingingsautoriteiten zowel in de Verenigde Staten als de Europese Unie zouden hiernaar moeten kijken in het belang van de consument."

Het beste zou het natuurlijk zijn als een internationaal wetenschappelijk geborgd consortium zoals W3C de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het zoeken op internet zou gaan monitoren en garanderen. Ik wacht met smart open een open source zoekmachine, die niet in handen is van het Grote Geld.

Tuesday, May 10, 2011

Brief voor gmail gebruikers

Ja, daar sta je dan met je goede bedoelingen.
Kreeg een brief van de Free Software foundation speciaal gericht aan de supporters van FSF die gmail als e-mailadres hebben.
Eigenlijk vinden ze dat je je eigen data in eigen hand moet houden en geen gebruik moet maken van een dienst als gmail, waarmee je je privacy heel erg compromitteert. En gelijk hebben ze, maar het is zo handig een overal bereikbare geheugensteun te hebben.

Het is jammer dat er geen open source en niet commercieel alternatief is voor gmail.

Maar ook als je gmail account niet wilt opgeven, geven ze een aantal suggesties die nuttig zijn ter bescherming van je privacy en zelfbeschikkingsrecht:
 1. Zet zodra je je hebt aangemeld javascript uit in gmail een kies voor eenvoudige html weergave (onderaan de pagina); je ben er dan meer zeker van van wat allemaal via je gmail account gebeurt; dat is inzichtelijk, want open source (html),
 2. Gebruik een desktop email client om je gmail account te bekijken. Ik koos zelf voor Claws mail en op deze pagina kun je zien hoe je dat instelt voor Gmail. Voor Thunderbird wordt het hier uitgelegd.
 3. Je moet ook wel even in je gmail account pop veranderen in imap in Settings tabblad Doorsturen en Pop en Imap (bij Imap Toegang).
 4. Tenslotte als je deze campagne wilt steunen: stuur deze info door aan mensen met een gmail account en pas je gmail handtekening aan met deze toevoeging: Using Gmail? Please read this important notice: http://www.fsf.org/campaigns/jstrap/gmail?24961. Of in het Nederlands:Gebruik je Gmail? Bekijk dit dan eens: http://linuxnogschoner.blogspot.com/2011/05/brief-voor-gmail-gebruikers.html

Wednesday, May 4, 2011

4 Mei Dag tegen DRM

Het was een slecht jaar voor de strijd tegen DRM, het vastleggen van eigendomsrechten in allerlei content. De greep van Apple, Amazon en Google op het verhandelen van content wordt steeds groter en de opkomst van de iPad heeft de mensen nog verder gekluisterd aan een bedrijf dat je totaal ketent wat betreft je digitale rechten.

De strijd tegen de plannen van de grote bedrijven verloopt ook niet echt geweldig. Onverschilligheid en onwetendheid alom; zelfs bladen als Vrij Nederland en ooit kwaliteitskranten ald NRC en de Volkskrant promoten het gebruik van hun Apple apps en de iPad kritiekloos.
Hier in Nederland het is eerst en vooral een kwestie van wat besef kweken van wat er aan de hand is; bekijk deze site : http://www.defectivebydesign.org/

Sunday, May 1, 2011

Netneutraliteit, het gaat niet goed

Een zorgwekkend artikel over de stand van zaken rond net neutraliteit;
in de VS waar de regering sterk onder invloed staat van Big Business, wordt steeds verder gezaagd aan de poten van net neutraliteit volgens een artikel van Mars van Grunsven in de Groene van deze week:
Dit is zijn samenvatting van de recente ontwikkelingen:
Lang was netneutraliteit – het principe dat alle internetgebruikers gelijke toegang hebben tot elke website of applicatie – in de Verenigde Staten het leidende maar ongeschreven beginsel op het internet. In 2005 legde toezichthouder FCC het beginsel vast. De belangrijkste ontwikkelingen sindsdien:

September 2008 De FCC stelt dat kabelbedrijf Comcast op illegale wijze verhindert dat internetgebruikers file-sharing software gebruiken, en eist dat de het bedrijf daarmee ophoudt. Comcast stapt naar de rechter.

April 2010 De federale rechter in Washington DC oordeelt dat de FCC niet bevoegd is om van kabelexploitanten te eisen dat ze elk internetverkeer over hun netwerken gelijk behandelen.

Augustus 2010 Google en Verizon roepen de FCC op om netneutraliteit alleen te laten gelden voor vaste internetverbindingen (kabel en telefoonlijn), maar niet voor draadloze internetverbindingen (gsm, wifi). Tevens bepleiten ze een fast lane voor bedrijven die extra willen betalen opdat hun websites en applicaties sneller laden.

December 2010 In nieuwe regels maakt de FCC onderscheid tussen vaste en draadloze internetverbindingen. Voor ‘vast’ blijft het blokkeren van websites of applicaties verboden, maar aanbieders van ‘draadloos’ krijgen meer vrijheid. De nieuwe regels behelzen geen expliciet verbod van paid prioritization (snellere datatransmissie voor bedrijven die extra betalen), hoewel ze vooraf aannemen dat dergelijke overeenkomsten illegaal zijn.

Januari 2011 De telefoniebedrijven Verizon en MetroPCS klagen de FCC aan omdat de toezichthouder met de nieuwe regels zijn bevoegdheden zou hebben overtreden.

April 2011 Het door Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden neemt een wet aan die de netneutraliteitsregels van de FCC blokkeert. President Obama kondigt zijn veto aan voor het geval de wet ook door de Senaat komt.

Het komt er dus op neer, dat draadloos internet -en let op de rol die de telefoon-maatschappijen daarin spelen-, als breekijzer wordt gebuikt om het principe van een open internet te ondergraven. De melkkoe van de mobiele telefonie mag niet bedreigd worden, denk aan de recente KPN-plannen. Er wordt gedaan of internet eigenlijk altijd een groot business-plan was, waarmee de geschiedenis en de bron van het ontstaan van internet geweld wordt aangedaan. De rol, die juist draadloos internet in de recente opstanden in het Midden-oosten heeft gespeeld zal waarschijnlijk ook een rol spelen in deze pogingen de vrije beschikbaarheid van internet als open plek om content te vinden en te plaatsen te beteugelen.

Monday, April 25, 2011

Actie voor meer (gebruik van) HTTPS sites

De Electronic Frontier Foundation (EFF) and Access zijn een internationale campagne begonnen: HTTPS Now, met de bedoeling gebruikers meer bewust te maken van de mogelijkheden tot en het belang van veilig internet surfen. Het https protocol versleutelt de informatie die tussen de site en de gebruiker wordt uitgewissled

Een eerst stap kan al gezet worden door Firefox gebruikers door de add on HTTPS Everywhere te installeren. Allerlei grote sites die al versleuteling als mogelijkheid aanbieden maar niet als standaard, zoals diverse Google diensten, worden via deze add on automatisch via https benaderd.
De bedoeling is dat er ook meer info komt over welke sites wel of geen https aanbieden; deze info wil de EFF met behulp van de massa der gebruikers gaan verzamelen.
Dit kan op deze site: https://www.httpsnow.org/

Bron: https://www.eff.org/press/archives/2011/04/19-0

Friday, April 22, 2011

IPhone slaat bewegingsprofielen een jaar lang op

In Duitsland gaat de politiek zich bemoeien met het opslaan van bewegingsprofielen van IPhone gebruikers. De IPhone slaat de locatie van de beller op en bewaart de gegevens een jaar lang in het apparaat. Zo zijn met een openbaar beschikbaar programma bewegingsprofielen vast te stellen van iedere gebruiker. Bijna niemand is zich van deze inbreuk op de privacy bewust.
De Duitse Datenschutz, die de privacy bewaakt, heeft Apple op dit beleid aangesproken maar Apple heeft nog niets van zich laten horen.
bron en meer informatie: http://www.tagesschau.de/multimedia/video/ondemand100_id-video898570.html

Friday, April 1, 2011

Wie zegt dat Linux distro's niet samen kunnen werken?

Al was het maar om een 1 April grap te fabriceren:
http://news.opensuse.org/2011/04/01/the-canterbury-distribution/

http://www.debian.org/ etc.

The Canterbury Distribution

We are pleased to announce the birth of the Canterbury distribution. Canterbury is a merge of the efforts of the community distributions formerly known as Debian, Gentoo, Grml, openSUSE and Arch Linux.

The target is to produce a really unified effort and be able to stand up in a combined effort against proprietary operating systems, to show off that the Free Software community is actually able to work together for a common goal instead of creating more diversity.

Canterbury Gentoo openSUSE Arch Linux Debian Grml

Features

The Canterbury distribution will combine the best of the linux world to another game changer for the good of the users:

 • Simple as Arch - technologically simple and bleeding edge.
 • Stable as Debian - highly dependable.
 • Malleable as Gentoo - you get what you really want.
 • Live as Grml - readily usable.
 • Openminded as openSUSE - broad and welcoming for everyone.

The Canterbury Project

April 1st, 2011 by Henne

We are pleased to announce the birth of the Canterbury distribution. Canterbury is a merge of the efforts of the community distributions formerly known as Debian, Gentoo, Grml, openSUSE and Arch Linux to produce a really unified effort and be able to stand up in a combined effort against proprietary operating systems. To show off that the Free Software community is actually able to work together for a common goal instead of creating more diversity!

Canterbury will be as technologically simple as Arch, as stable as Debian, malleable as Gentoo, have a solid Live framework as Grml, and be as open minded as openSUSE.

Joining the the Canterbury Project Arch Linux developer Pierre Schmitz explained:

Arch Linux has always been about keeping its technology as simple as possible. Combining efforts into one single distribution will dramatically reduce complexity for developers, users and of course upstream projects. Canterbury will be the next evolutionary step of Linux distributions.

no arch anymore, sorry!

Gerfried FuchsGerfried Fuchs, who gave a talk about Debian at last year’s openSUSE conference, said

While DEX (Debian Derivatives Exchange) might have been a good idea in principle, its point of view is too limited. We need to reach out further for true success.

no debian anymore. sorry

Robin H. Johnson

Robin H. Johnson, lead of the Gentoo Infrastructure team, in a panel of core Gentoo developers at SCALE9x:

I really hate compiling-induced downtime. I’ve been looking forward to installing packages with just a couple of keystrokes. By building on the efforts of other successful distributions, we can take the drudgery out of system
maintenance.

no gentoo anymore. sorry!

Michael Prokop, founder of the Grml live CD, can be quoted on the effort:

We managed to create a universal live build framework with grml-live. Our vision was always that it will be universally usable to further the spreading of Free Software.

no grml anymore. sorry!

It's that dude from emergency room. I swear!Last year’s openSUSE conference had the topic of “Collaboration Across Borders”. Klaas Freitag, respected member of the community, mentioned

The conference motto was set intentional and actually this is what I had in mind as a positive outcome for the conference!

no opensuse anymore. sorry!

Please understand that this announcement is just the first step, all the necessary changes will happen in the upcoming days. You can use the #canterbury-project hashtag to give us your thoughts and prayers on twitter or identi.ca. If you need further information don’t hesitate to contact someone from your distribution!


Source: http://news.opensuse.org/2011/04/01/the-canterbury-distribution/

Nagekomen bericht:

De FSF the Free Software Foundation promoot de analoge printer.

Sunday, March 20, 2011

Google onttrekt Linux code in Android aan

Copyleft regels.
"Do No Evil", klinkt als propaganda en is het ook.
Code wordt via een zelfgemaakt programma gestript van commentaar, waarna beweerd wordt dat er nieuwe code is gemaakt.
Wat Google hier opnieuw doet, net als bij pogingen de wereldbibliotheek te privatiseren is de grenzen van de gemeenschappelijk bezit proberen om te vormen en delen te koloniseren tot Google bezit en bron van winst.
Google is de rot in de commons benadering die streeft naar het heroveren, het opnieuw maken van het publieke terrein in geestelijk en materieel opzicht waarvan copyleft en de free software filosofie een uitdrukking is. Het is het zwarte gat, dat alle bereikte resultaten dreigt op te slokken als het enorme internetmonster dat het geworden is.

Naughton, een advocaat gespecialisieerd in intellectueel eigendom, zegt, "I have serious doubts that Google's approach to the Bionic Library works under U.S. copyright law." But "what is potentially even more interesting is what happens if Google is right. If that is the case, Google has found a way to take Linux away from the open source community and privatize it."

Naughton explains in a Huffington Post column that "Google built Android around Linux, which is an open source operating system licensed under the GNU General Public License version 2 (GPLv2). The GPLv2 is a 'copyleft' license: It grants everyone the freedom to copy and modify the Linux code, but that freedom carries conditions, including the requirement that any modified software code and any works 'based on' it must be made freely available to all. The very point of the GPLv2 is to make it impossible for anyone to take GPLv2-licensed code and make it private and proprietary."

Inspired by concerns raised by Nimmer (een prof in rechten), Naughton says he examined Google's use of Linux code in Android and, "What I found really surprised me: Google took a novel and quite aggressive approach to developing a key component of Android -- the Bionic Library. That library, a type of C Library, is used by all application developers who need to access the core functions of the Linux operating system. Google essentially copied hundreds of files of Linux code that were never meant to be used as is by application developers, 'cleaned' those files using a non-standard and questionable technical process, and then declared that the code was no longer subject to the GPLv2, so that developers could use it without becoming subject to copyleft effect that would normally apply to GPLv2-licensed code taken from the Linux kernel."

bron en meer: http://www.networkworld.com/news/2011/031711-android-linux-gpl.html

Saturday, February 26, 2011

Waarom ik deze cartoon op deze blog plaatsFree software is maar een element van free speech.


Als radicaal vrijdenker ben ik niet blij met wat de islam en de Bible Belt op de Veluwe en op de Zeeuwse eilanden en zelfs de Katholieke Kerk voor invloed heeft op de maatschappij.

Hypocrisie is een van de ergste elementen van een religieuze levenswijze. Geloofsregels vragen het onmogelijke van mensen. Ze staan dan ook vanwege hun zogenaamde zondigheid levenslang in het krijt bij de verkondigers van het geloof en worden zo hun geestelijke slaven. Om de zondigheid te maskeren putten de gelovigen zich uit in loyaliteit naar hun kerk en verkettering van ieder die buiten de geloofsgemeenschap valt. Godsdienst wordt daarmee een belangrijke bron van verdeeldheid en haat.

De ontvoogding van de religie is ook in het Westen slechts 50 jaar op grote schaal gaande. Ik ben net zo min blij met de geloofsijver van islamieten als die van de Polen. Het kind in me kan zich nog levendig de arrogantie van de onbeperkte macht van de Katholieke Kerk voor de geest halen, waarbinnen het kindermisbruik mogelijk was bijvoorbeeld; dat staat mij levendig voor ogen, die alomtegenwoordige geestelijke onvrijheid; en dus ook wat we als nog te verliezen hebben. Geloof als ideologie, ja daar kan ik mij wel in vinden, maar dan wel voor alle religies.

Dit lijkt een grote omweg, maar ik wil duidelijk maken dat ik allerminst blij ben met het feit dat homo's weer spitsroeden moeten lopen in Adam en dat seksueel vrije vrouwen worden neergezet als hoer. Dat er grote groepen mensen wonen in de grote steden als Rotterdam, die zich eigenlijk vanuit hun geloof superieur voelen ten opzichte van de mensen om zich heen; dat binnen die groepen de vrouwenrechten dagelijks worden genegeerd en met geweld worden onderdrukt.

Toch slaat het nergens op slechts maar een groep verantwoordelijk te maken voor de problemen, die er zijn. Binnen elke sociale groep (ook radicaal links) heb je klootzakken, mensen die gedreven door machtshonger en eigenbelang en gewin; mensen die intrigeren en mensen tegen elkaar opzetten. Mensen die in eerste instantie gedreven worden door rancune en haat in plaats van betrokkenheid en mededogen, ja zelfs liefde.

Het was voor mij van af het begin duidelijk wat voor soort mensen de PVV verzamelt; hufters, intriganten en meelopers. Het geheim van Wilders is vooral dat hij mensen zo ontzettend gehaaid tegen elkaar weet uit te spelen. Voor mij is het onbegrijpelijk met wat voor fatsoen de PVV benaderd wordt in de pers. Dit zijn de mensen met het opgeheven vingertje, de je met hun auto snijden of je met hun gebral je de mond snoeren in het café. Mensen met de grote bek, die een intelligent weerwoord als een belediging opvatten, omdat ze daarmee geconfronteerd worden met hun eigen verstandelijke onmacht.

Dit soort mensen verstaat geen rede, maar alleen hetze en het gehuil met de wolven.
De Telegraaf en geenstijl zijn de bij hen passende platforms, waar ze uit halen in welke richting ze moeten huilen en blaffen. De kudde, de massa. Fatsoenlijke vormen van deze mentaliteit bestaan niet. Dit soort mensen is alleen gevoelig voor macht en omgekeerd onmacht. Ze kunnen alleen de mond gesnoerd worden door sociale druk en historische verwijzingen naar wat ons de vorige eeuw is overkomen, de Dodenherdenking, de vierde mei wanneer de lessen van het verleden worden herhaald zonder morele vrijblijvendheid.
De geestelijke overeenkomst van de PVV-er met de kleinburger, met zijn autoritaire persoonlijkheid is een gegeven. De aanwezigheid rond de PVV van een bekende groep neo-nazi's, die hun kansen afwachten, ook. Er bestaat geen fatsoenlijk fascisme, er bestaat ook geen fatsoenlijke weg naar het fascisme.

Nu deze cartoon weggehaald is wegens bedreigingen jegens de families van de lafhartige Paul de Leeuw (een van de linkse hufters, die immers het afzeiken van mensen tot nationaal amusement promoveerde) en Van Nieuwskerk weten waar we aan toe zijn en wordt deze cartoon in plaats van een ijzingwekkende hypothese steeds meer een Mene Tekel, een aankondiging van wat er gaat komen, als wij niet onze nek uitsteken en de haat de wacht aanzeggen.

Oroep
Daarom roep ik iedereen op deze cartoon ook op zijn site te zetten. Als bevestiging waar je voor staat. Zet er desnoods bij waarom je het niet of wel met deze cartoon eens bent, maar bevestig het recht om je tegen de PVV uit te spreken zoals je goed dunkt.

Als je nu buigt voor de angst om je tegen Wilders en de PVV uit te spreken, is het fascisme vandaag al begonnen. Voor jou toch zeker wel.

Je kunt natuurlijk ook denken: ik heb niets met dit onderwerp. Ik wil je niet dwingen je met iets bezig te houden dat je niet interesseert of wat je niet van belang acht of overtrokken vindt of waar je misschien geen mening over hebt. OK. Ik kan me er niets bij voorstellen, maar er zijn nu eenmaal verschillen tussen mensen.
Maar laat je alsjeblieft niet weerhouden door angst.

Thursday, February 3, 2011

Duckduckgo zet op een rijtje waarom Google search een slechte optie is

De vorige post zette ik in verkorte vorm op het Engelstalige crunchbang forum.
Cruchbang is een erg leuke distro, als je tenminste met Debian wilt werken ( ik ben zelf helemaal " in Arch" sinds ik ermee ben begonnen te werken, een jaar geleden). Het Crunchbang forum forum is vaak boeiend, grappig en informatief.
Er ontstond een boeiende discussie, maar waarom ik hier nu op terug kom is dat iemand deze link in die discussie inbracht: http://donttrack.us/

Dit is een bijzonder sterk betoog en ik daag iedereen uit die meent, dat de bezwaren tegen Google search overdreven worden, er kennis van te nemen. Het bevat allerlei links naar artikelen die de feitelijke betrouwbaarheid van de diensten van Google logenstraffen.

Thursday, January 27, 2011

Google blokkeert alles wat met downloaden te maken kan hebben bij Autocomplete en Instant Search

Er waren al genoeg redenen over te stappen naar DuckDuckGo.
Nu Google ook in de Westerse wereld begint te censureren en duidelijk de internetvrijheid om te vinden wat je wilt zoeken aantast, is het van levensbelang dat iedereen die internet vrijheid belangrijk vindt, overstapt.
Alleen een duidelijk met de voeten stemmen zal Google tot andere gedachten brengen. Als ze er zelf in de portemonnee mee worden geraakt.
Dus internetters stem met je muishand en hier vind je de search addon voor Firefox van DuckDuckGo.

Sommigen zullen misschien zeggen, maar je kunt die autocomplete toch uitzetten; ja dat kan, maar zo werkt het meestal niet; het gaat om het principiële feit dat er een filter op de zoekresultaten wordt gelegd.
VERSPREID deze informatie en doe er wat mee s.v.p. Vanaf nu en de komende jaren gaat het erom de internet vrijheid met hand en tand te verdedigen, anders is het voorbij, neem dat maar van mij aan.

Hieronder een gedeeltelijke vertaling van het artikel waarop ik deze post baseer.
Lees vooral het hele artikel; op TorrentFreak, het artikel is gedateerd 26 jan 2011; je vind er nog veel meer details als in dit kleine stukje:

Het heeft even geduurd, maar Google heeft dan toch toegegeven aan de druk van de entertainment industrie met inbegrip van de MPAA en de RIAA. De zoekmachine censureert nu actief op zoektermen waaronder BitTorrent, torrent, utorrent, RapidShare en Megaupload bij zijn instant en autocomplete diensten. De reacties van de getroffen bedrijven en diensten zijn niet mild; BitTorrent Inc, RapidShare en Vodo spreken zich allemaal uit tegen deze daad van commerciële censuur.

Google censuur
De eindeloze en zinloze zoektocht naar een middel van de entertainment industrie om piraterij op het Internet uit te roeien heeft weer eens geresulteerd in een nieuwe vorm van commerciële censuur. Een paar weken geleden kondigde Google al aan dat het zou gaan filteren "piraterij" termen uit de 'AutoAanvullen' en 'Instant' diensten en vandaag zijn ze stilletjes begonnen met deze twijfelachtige praktijk.
Lees verder het hele artikel


"A search engine’s results should reflect the users’ interests and not Google’s or anybody else’s,”

Saturday, January 1, 2011

nieuwe blog over Arch en Openbox

Ben het nieuwe jaar goed begonnen met een nieuw blog over Archlinux en de Openbox window manager: http://archopklompen.blogspot.com/

Weet iemand hoe je dat aanmeldt bij http://www.linuxweblogs.nl/ ?
Ik kon op de pagina geen link daarvoor vinden.


Waarom Arch op klompen?

Ik vind het wel een mooie titel:
het snelle, lichtgewicht, flexibele Arch tegenover de zware logge en degelijke houten schoenen. Een schijnbare tegenstelling, want ok Arch is bij de juiste parameters robuust en oerdegelijk schoeisel. Basic en zonder onnodige tierlantijnen.
Dat kun je op je klompen aanvoelen verwijst naar iets vanzelfsprekends, iets wat gewoon zo moet zijn en daarmee eigenlijk ook naar de " Hou het gewoon simpel", maak het niet onnodig ingewikkeld filosofie.En naar de degelijke bouw.
Nou breekt mijn klomp, als je het echt niet meer snapt, nou dan zoek je het toch gewoon op. En ook: geef Arch niet gelijk de schuld, als het mis gaat; niet gelijk vragen, maar denk nou eens goed na of je er niet zelf uit kunt komen.
Klompen als symbool voor de Nederlandse traagheid en het conformistische conservatisme. Orginaliteit en creativiteit zijn er genoeg, maar worden al gauw gewantrouwd. De spruitjes lucht van de Partij voor de Hufters, als je snapt wat ik bedoel. M.a.w. past Arch in Holland? Of hollen we met zijn allen weer achter de nieuwste hype aan, zoals daar zijn de iPXXX, enz. Op de Arch fora heerst de sfeer van een science lab; alles is alleen waar totdat het tegendeel bewezen wordt en dat vinden we dan allemaal machtig interessant.