Tuesday, October 18, 2011

FSF start actie tegen Secure Boot

Microsoft wil met de komst van Windows 8 via secure boot het waarschijnlijk onmogelijk maken een ander besturingssysteem dan Linux the installeren.
De Free Software foundation is hiertegen een campagne begonnen die zich richt op de hardware fabrikanten.

Ze merken terecht op dat als het de hardware koper onmogelijk wordt gemaakt secure boot uit te zetten er sprake is van restricted boot. En Os lock in als je niet meer kunt kiezen op dezelfde hardware een ander besturingssysteem te zetten dan Windows.
Gevraagd wordt een petitie te ondertekenen met de volgende tekst:
We, the undersigned, urge all computer makers implementing UEFI's so-called "Secure Boot" to do it in a way that allows free software operating systems to be installed. To respect user freedom and truly protect user security, manufacturers must either allow computer owners to disable the boot restrictions, or provide a sure-fire way for them to install and run a free software operating system of their choice. We commit that we will neither purchase nor recommend computers that strip users of this critical freedom, and we will actively urge people in our communities to avoid such jailed systems.


In het Nederlands:
Wij, ondergetekenden, dringen er bij alle computer makers op aan de uitvoering van UEFI, de zogenaamde 'Secure Boot' zo te doen dat vrije software in de vorm van een ander besturingssysteem kan worden geĆÆnstalleerd. Uit respect voor de vrijheid van de gebruiker en om diens veiligheid werkelijk te beschermen, moeten fabrikanten toestaan ​​aan computer eigenaren om de boot beperkingen uit te schakelen, of een andere zekere manier aan te bieden om een gewenst vrij besturingssysteem te installeren. Wij verbinden ons ertoe dat wij pc's die niet aan deze eis voldoen niet zullen aankopen, noch zulke computers zullen aanbevelen die de gebruikers deze essentiĆ«le vrijheid ontnemen, en we zullen actief mensen aan sporen in de diverse kringen, waarin we verkeren, om dergelijke systemen, waarin je als gebruiker als het ware opgesloten wordt in Windows, te vermijden.

Ga je gang!


Dit artikel somt nog andere bezwaren op tegen Restricted Boot en plaatst de ontwikkeling in historisch perspectief; laat zien hoe M$ eerder probeerde de vrijheid van de gebruiker te beknotten.

Friday, October 7, 2011

Nobelprijs voor de Vrede gaat naar

Tim Berners-Lee
Gokje. Reden?
Voor de manier waarop internet organisatie van onderop faciliteerde en volksverzet tegen dictaturen een eigen kanaal gaf.
Verkeerd gegokt, maar gek was het niet geweest!!

Monday, October 3, 2011

Geen linux om trots op te zijn


Apartheid 1.0 LXDE i686.iso (release!)Built on PCLinuxOS LXDE edition, Apartheid comes with Tor enabled and working out of the box, allowing you to surf the web anonymously and much safer than using a regular proxy. In addition to full multimedia support and custom artwork, it uses the lightweight LXDE desktop environment. This makes it fast and well suited as a livecd OS for those who want to get speed out of their computers while preserving ease of use and keeping oppressive governments at bay.


Being based on PCLinuxOS, Apartheid is a rolling release. This means the OS is always changing and you will always get the latest applications without having to reinstall.


Md5sum: 8bb3ba5d6dbbc0f415ab59c1ad89c8a3 apartheid.iso
De torrent werd verwijderd van Linuxtracker. Op woofiles is de directe download verdwenen.

Op de piratebay daarentegen lijkt de torrent nog actief