Monday, December 19, 2011

Is Google Plus een aanvaardbaar alternatief voor Facebook?

In het artikel waarin ik hier naar verwijs, benoemt de schrijver Bradley Kuhn de sociale druk die hij ervaart om deel te nemen aan Google+ vanuit diverse vrije software projecten waaraan hij meewerkt. Hij weigert omdat " ik in de eerste plaats een software activist ben. Ik zie geen verschil tussen Facebook en Google + . Dat is software waain op de server kant geheime code staat die alleen in te zien, te delen en te veranderen is door mensen die bij Google werken. Aan de klient kant is er het proprietaire javascript die de gebruiker via zijn webbrowser downloadt, als hij de webpagina laadt."

De uitdaging waar de vrije software beweging voor staat is niet alleen het creƫren van alternatieven voor de ergste proprietaire software maar juist ook de meest verleidelijke software, die vanuit bedrijfsmatig belangen gesloten blijft, te vervangen door open software.
Het is daarom een slechte zaak als deze gesloten oplossingen als standaard worden geaccepteerd door ons, die juist voor het alternatief zouden moeten zorgen.

Lees hier het hele artikel