Friday, November 26, 2010

Android verandert het perspectief waarmee een OS wordt aangeboden

Hier onder wordt heel helder verwoord hoe Google's of Androids concept, een stap verder gaat in het vermarkten van ons pc-gebruik dan wat Microsoft of Apple doet.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Windows was software als een simpele melkkoe. Je telkens weer dwingen een nieuwe update te kopen van hetzelfde.

Apple is de hippe melkkoe, die via design en merkentrouw (=slavernij) je ertoe dwingt iedere en enkel door hen goedgekeurde apps altijd en alleen via hen te kopen met provisie voor hen zelf natuurlijk. Een verdergaand verlies van autonomie en van zelfbeschikking voor de computergebruiker.

Gooogle is echter de nieuwe heerser met alle ijzers in het vuur: het gebruikt een open source OS, en werkt met een intelligent charme-offensief om intussen ons via ons feitelijk pc-gebruik en ons internet gebruik te volgen, te monitoren tot in het kleinste detail, te sturen en te vermarkten. We staan transparant, naakt, zelfs in onze intieme gedachten gekend op de markt.

We moeten via reverse engineering die doorzichtigheid zo veel mogelijk ongedaan maken en ons bewust zien te worden hoe we worden gestuurd en gemanipuleerd.


Keir Thomas in PCWorld:

Android is also subtly shifting our understanding of the purpose of an operating system. Android is a means to an end for Google. The better Android is and the more it lets us do, the more of our data Google can potentially get access to. And data is Google's raison d'ĂȘtre. By way of comparison, Windows is an end in itself--a dead end. Microsoft gains little benefit from Windows other than the income from software licenses, which is starting to sound like a very old-fashioned way of thinking in this age of mobile devices and data clouds.

Microsoft and Intel have nothing to worry about in the short term. While Hauser is probably right that we're moving to a world of mobile devices, nothing has come along yet that replaces either the desktop or laptop computer in terms of outright usability. The mobile device du jour is the tablet, which is great for simple and fun tasks, but trying to create a detailed presentation on one can be classed as a form of torture.

The future may in hybrid devices, and in particular an old mobile computing favorite: the docking station. I've little doubt that, right now in labs across Silicon Valley, various experimental designs mixing tablets, laptops and desktop computers will be undergoing development. The screen component will be the brains of the unit, and will effectively be a tablet computer that can be detached and carried around. For more in-depth work, users will be able to snap it back into the laptop base unit and utilize a touchpad and keyboard.

Bron :http://www.pcworld.com/businesscenter/article/211572/intel_is_dead_on_the_desktop_says_arm_cofounder.html