Saturday, February 26, 2011

Waarom ik deze cartoon op deze blog plaatsFree software is maar een element van free speech.


Als radicaal vrijdenker ben ik niet blij met wat de islam en de Bible Belt op de Veluwe en op de Zeeuwse eilanden en zelfs de Katholieke Kerk voor invloed heeft op de maatschappij.

Hypocrisie is een van de ergste elementen van een religieuze levenswijze. Geloofsregels vragen het onmogelijke van mensen. Ze staan dan ook vanwege hun zogenaamde zondigheid levenslang in het krijt bij de verkondigers van het geloof en worden zo hun geestelijke slaven. Om de zondigheid te maskeren putten de gelovigen zich uit in loyaliteit naar hun kerk en verkettering van ieder die buiten de geloofsgemeenschap valt. Godsdienst wordt daarmee een belangrijke bron van verdeeldheid en haat.

De ontvoogding van de religie is ook in het Westen slechts 50 jaar op grote schaal gaande. Ik ben net zo min blij met de geloofsijver van islamieten als die van de Polen. Het kind in me kan zich nog levendig de arrogantie van de onbeperkte macht van de Katholieke Kerk voor de geest halen, waarbinnen het kindermisbruik mogelijk was bijvoorbeeld; dat staat mij levendig voor ogen, die alomtegenwoordige geestelijke onvrijheid; en dus ook wat we als nog te verliezen hebben. Geloof als ideologie, ja daar kan ik mij wel in vinden, maar dan wel voor alle religies.

Dit lijkt een grote omweg, maar ik wil duidelijk maken dat ik allerminst blij ben met het feit dat homo's weer spitsroeden moeten lopen in Adam en dat seksueel vrije vrouwen worden neergezet als hoer. Dat er grote groepen mensen wonen in de grote steden als Rotterdam, die zich eigenlijk vanuit hun geloof superieur voelen ten opzichte van de mensen om zich heen; dat binnen die groepen de vrouwenrechten dagelijks worden genegeerd en met geweld worden onderdrukt.

Toch slaat het nergens op slechts maar een groep verantwoordelijk te maken voor de problemen, die er zijn. Binnen elke sociale groep (ook radicaal links) heb je klootzakken, mensen die gedreven door machtshonger en eigenbelang en gewin; mensen die intrigeren en mensen tegen elkaar opzetten. Mensen die in eerste instantie gedreven worden door rancune en haat in plaats van betrokkenheid en mededogen, ja zelfs liefde.

Het was voor mij van af het begin duidelijk wat voor soort mensen de PVV verzamelt; hufters, intriganten en meelopers. Het geheim van Wilders is vooral dat hij mensen zo ontzettend gehaaid tegen elkaar weet uit te spelen. Voor mij is het onbegrijpelijk met wat voor fatsoen de PVV benaderd wordt in de pers. Dit zijn de mensen met het opgeheven vingertje, de je met hun auto snijden of je met hun gebral je de mond snoeren in het café. Mensen met de grote bek, die een intelligent weerwoord als een belediging opvatten, omdat ze daarmee geconfronteerd worden met hun eigen verstandelijke onmacht.

Dit soort mensen verstaat geen rede, maar alleen hetze en het gehuil met de wolven.
De Telegraaf en geenstijl zijn de bij hen passende platforms, waar ze uit halen in welke richting ze moeten huilen en blaffen. De kudde, de massa. Fatsoenlijke vormen van deze mentaliteit bestaan niet. Dit soort mensen is alleen gevoelig voor macht en omgekeerd onmacht. Ze kunnen alleen de mond gesnoerd worden door sociale druk en historische verwijzingen naar wat ons de vorige eeuw is overkomen, de Dodenherdenking, de vierde mei wanneer de lessen van het verleden worden herhaald zonder morele vrijblijvendheid.
De geestelijke overeenkomst van de PVV-er met de kleinburger, met zijn autoritaire persoonlijkheid is een gegeven. De aanwezigheid rond de PVV van een bekende groep neo-nazi's, die hun kansen afwachten, ook. Er bestaat geen fatsoenlijk fascisme, er bestaat ook geen fatsoenlijke weg naar het fascisme.

Nu deze cartoon weggehaald is wegens bedreigingen jegens de families van de lafhartige Paul de Leeuw (een van de linkse hufters, die immers het afzeiken van mensen tot nationaal amusement promoveerde) en Van Nieuwskerk weten waar we aan toe zijn en wordt deze cartoon in plaats van een ijzingwekkende hypothese steeds meer een Mene Tekel, een aankondiging van wat er gaat komen, als wij niet onze nek uitsteken en de haat de wacht aanzeggen.

Oroep
Daarom roep ik iedereen op deze cartoon ook op zijn site te zetten. Als bevestiging waar je voor staat. Zet er desnoods bij waarom je het niet of wel met deze cartoon eens bent, maar bevestig het recht om je tegen de PVV uit te spreken zoals je goed dunkt.

Als je nu buigt voor de angst om je tegen Wilders en de PVV uit te spreken, is het fascisme vandaag al begonnen. Voor jou toch zeker wel.

Je kunt natuurlijk ook denken: ik heb niets met dit onderwerp. Ik wil je niet dwingen je met iets bezig te houden dat je niet interesseert of wat je niet van belang acht of overtrokken vindt of waar je misschien geen mening over hebt. OK. Ik kan me er niets bij voorstellen, maar er zijn nu eenmaal verschillen tussen mensen.
Maar laat je alsjeblieft niet weerhouden door angst.

Thursday, February 3, 2011

Duckduckgo zet op een rijtje waarom Google search een slechte optie is

De vorige post zette ik in verkorte vorm op het Engelstalige crunchbang forum.
Cruchbang is een erg leuke distro, als je tenminste met Debian wilt werken ( ik ben zelf helemaal " in Arch" sinds ik ermee ben begonnen te werken, een jaar geleden). Het Crunchbang forum forum is vaak boeiend, grappig en informatief.
Er ontstond een boeiende discussie, maar waarom ik hier nu op terug kom is dat iemand deze link in die discussie inbracht: http://donttrack.us/

Dit is een bijzonder sterk betoog en ik daag iedereen uit die meent, dat de bezwaren tegen Google search overdreven worden, er kennis van te nemen. Het bevat allerlei links naar artikelen die de feitelijke betrouwbaarheid van de diensten van Google logenstraffen.