Friday, June 24, 2011

Wanneer technologie de mens tot aanhangsel maakt van het apparaat

Wanneer Ford als eerste de lopende band invoert voor het maken van zijn auto's, heeft dat vele bedoelingen. Hij kan de snelheid van het productie-proces meer bepalen. Hij brengt de vaardigheid van de instrument-maker over naar de machines, -later gaat dat met robotten nog verder- zodat hij met goedkope, ongeschoolde, inwisselbare arbeiders kan werken.

Technologie is vaak een poging geweest het gedrag van de mens als producent, maar ook als consument te sturen (van Polaroid tot iPad), te controleren. Maar technologie kan mensen juist ook meer macht en zelfstandigheid geven over hun eigen situatie. Als voorbeeld: mobieltjes die mensen in staat stelt een nieuw soort acties te organiseren of politiegeweld vast te leggen; tegelijk wordt het ook zo mogelijk (en dat gebeurt ook) te monitoren wie er allemaal in de buurt is van een demonstratie: verdere controle.

Dit is eigenlijk ook het centrale thema van deze blog, hoe sommige apparaten en software mensen afhankelijk maken of juist autonoom en zelf-beschikkend.

Citaat van Debian voorman Stefano Zacchiroli:
Swapnil: Waarom is de Free Software van belang voor de gewone mensen? Moeten zij net bezorgd hierover zijn als over biologisch voedsel, CO2-uitstoot en andere kwesties rond duurzaamheid ? Kunnen we het belang van Free Software vergelijken met een dergelijke thema's?

Stefano: Ik denk dat Free Software erg belangrijk is voor "gewone mensen" en dat het zal binnenkort even relevant zal blijken te zijn voor hun leven als de kwesties die je noemde. Software (zij het vrij of niet) is meer en meer alomtegenwoordig in ons leven. Het is software die ingrijpt als we een auto te rijden, het is software die onze privé-gegevens verwerkt binnen sociale netwerken, en het is software die de medische hulpmiddelen bestuurt die ons genezen en ons in leven houden. Taken die ooit werden gedelegeerd aan mechanische apparaten worden meer en meer gedelegeerd aan de software. Het is gewoon ondenkbaar om de vrijheden die wij ooit hadden in onze omgang met mechanische apparaten- zoals iets brengen naar een ​​deskundige vriend voor inspectie, reparatie of modificatie- dat we die zouden verliezen. En dat alleen maar omdat computers zijn populair geworden.
In software zit dus tegenwoordig vaak de sleutel van hoe de technologie ons stuurt.
Het mooie is dat we rond software en apparaten die er op draaien behoorlijk wat keuze hebben tegenwoordig. Toch is het moeilijk ons goed te oriënteren op dit terrein.
Het feit dat iets op Linux draait is niet voldoende om te kunnen concluderen dat een apparaat de vrijheid van de consument ondersteunt (zie de vorige post over ereaders).

Kritisch consument zijn, vraagt veel tegenwoordig, vooral omdat de ooit (?) nog enigszins onafhankelijke pers steeds meer kwetsbaar blijkt voor commerciële belangen. Vergelijk de kritiekloze ondersteuning
voor de IPad van kwaliteitspers als NRC, Vrij Nederland en de Volkskrant, omdat ze denken via dit distributiekanaal het nodige binnen te kunnen halen. De hypes regeren en kuddegedrag is weer erg populair. Een tegengeluid laten horen op verjaardagen en feestjes, in de kroeg, wie doet dat nog als iemand trots zijn nieuwe bling apparaat toont?

Net zo als het streven naar duurzaam leven is het ook een zoeken, naar principes, maatstaven die haalbaar zijn of nog net niet, maar waar we naar kunnen streven.

Naar kennis van en inzicht in wat ons werkelijk ver helpt en een goed en eerlijk hulpmiddel is of wat ons reduceert tot de geconditioneerde rat uit het psychologisch experiment (waar ik vaak aan moet denken als ik mensen een computerspelletje zie spelen).
Het is geen kwestie van alles of niets. Wel moeten we beseffen dat we in een maatschappij leven die ons overal vallen en fuiken stelt, om ons te exploiteren in een belang dat niet met het onze overeenstemt. Dat dwingt ons onze kritische vermogens tot het uiterste te ontwikkelen.

Saturday, June 18, 2011

E-book kopen is een heel wat slechtere deal dan een boek kopen

E-book, ja, dat lijkt wel leuk; en ook mooi dat bijna alle ereaders op Gnu/Linux draaien.
Maar maakt dat het kopen van ebooks ook tot een verstandige zaak?
Richard Stallman vindt van niet onder de huidige voorwaarden en geeft de volgende argumentatie (pdf link); hier volgt een vertaling van zijn betoog:


Het gevaar van e-books


door Richard Stallman

In een tijdperk waarin de zakenwereld onze regeringen domineert en onze wetten (voor)schrijft, biedt elke technologische vernieuwing bedrijven al vooraf een kans om nieuwe beperkingen op te leggen aan het publiek. Technologieën zouden kunnen worden gebruikt om onze macht te vergroten maar ketenen ons in plaats daarvan steeds meer.

Met gedrukte boeken,
 • U kunt er een met contant geld anoniem kopen.
 • Dan bezit u het.
 • U bent niet verplicht om een ​​licentie die het gebruik ervan beperkt te ondertekenen.
 • Het formaat is bekend, en er geen prioritaire(in het bezit van de verspreider) technologie nodig om het boek te lezen.
 • U kunt het boek weggeven, uitlenen of verkopen aan iemand anders.
 • U kunt het fysiek scannen en kopiëren; soms is dat geoorloofd onder het auteursrecht.
 • Niemand heeft de macht of mogelijkheid om je boek te vernietigen.

Vergelijk dat met Amazon e-books (vrij normaal):

 • Amazon vereist dat gebruikers zich te identificeren om een ​​e-book te krijgen.
 • In sommige landen, zet Amazon in de licentie dat de gebruiker het e-boek niet zelf bezit.
 • Amazon eist dat de gebruiker een beperkende licentie accepteert op het gebruik van het e-boek.
 • Het formaat is geheim en alleen proprietaire software kan het helemaal lezen, waarbij de gebruiker beperkingen worden opgelegd.
 • Een ersatz vorm van "lenen" is toegestaan ​​voor een beperkt aantal boeken, voor een beperkte tijd, maar slechts met vermelding van de naam van de ​​andere gebruiker aan hetzelfde het gebruik monitorende systeem. Geven of verkopen is niet toegestaan.
 • Kopieren van het e-boek is onmogelijk, hetgeen te wijten is aan Digital Restrictions Management in de software van de ereader. En het is verboden op basis van de licentie, die is restrictiever dan het auteursrecht.
 • Amazon kan op afstand een e-book wissen met behulp van een (softwarematige) achterdeur. Deze achterdeur werd in 2009 gebruikt om duizenden exemplaren van George Orwell's 1984 te verwijderen .

Zelfs een enkele van deze inbreuken betekent al een stap terug ten opzichte van gedrukte boeken. We moeten e-books wel verwerpen, totdat onze vrijheid als gebruiker gerespecteerd wordt.
De bedrijven, die e-books verspreiden, zeggen dat het ontkennen van onze traditionele vrijheden moet worden voortgezet om de betalingen aan auteurs te garanderen. Het huidige copyright systeem is een waardeloze vorm om deze rechten te verzekeren; het is er veel meer op gericht om deze bedrijven zelf er beter van te laten worden. We kunnen de auteurs een betere ondersteuning bieden op andere manieren, die het niet nodig maakt onze vrijheid te beknotten , en zelfs het delen te legaliseren.

Twee methodes die ik voorstel zijn:
• Om belasting geld verdelen aan de auteurs op basis van de derdemachtswortel van de populariteit van elke auteur.
(Zie http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html.)
• Om ereaders zo te ontwerpen, dat gebruikers anonieme vrijwillige betalingen kunnen sturen naar auteurs.

E-books hoeven geen aanval op onze vrijheden, zoals die we die van gedrukte boeken kennen, te betekenen. Het is aan de bedrijven hierover te beslissen. Het is aan ons om ze stoppen in hoe ze er nu mee bezig zijn. De strijd is al begonnen.
Copyright 2011 Richard Stallman
Vrijgegeven onder Creative Commons Attribution Noderivs3.0. (GeenAfgeleideWerken) .

Monday, June 6, 2011

Rutte belooft , nee, beloofde het PGB te sparen


Vergeef me dat ik van het thema afwijk.

Op 2:30 reageert Rutte verontwaardigt op deze reportage van Netwerk van verleden jaar mei waarin een bijstandsmoeder met een Persoons Gebonden Budget haar nood klaagt.
Hij zegt: 'Dit is tendentieuze journalistiek. Het PGB afschaffen? Ondenkbaar! Dat is beschaving waar wij sociaal liberalen voor staan!'
Als ouder van een ernstig lichamelijk gehandicapt kind dat alleen dankzij een PGB naar school kan gaan, wil ik hierbij de huichelachtigheid of liever de oplichterij aanklagen die door de VVD in de persoon van Rutte bedreven wordt. Crimineel als je weet hoeveel uiterst kwetsbare mensen, - niet alleen lichamelijk gehandicapten, maar ook mensen die het geestelijk moeilijk hebben en in de GGZ zitten- vrezen dat ze hun bestaan niet meer rond krijgen. 90% van de PGB's wordt afgeschaft.
Zorg die in dure instellingen zat werd via het PGB efficiënter besteed als die zorg rechtstreeks door de zorggebruiker werd georganiseerd, was ooit het idee achter het PGB (mede geinitieerd dor de VVD); nu blijkt het alleen maar een tussenstop te zijn in het radicaal terugbrengen, weg rationaliseren van zorg. Daar kun je toch veel beter een mooie boot van kopen.