Wednesday, May 25, 2011

Waarom nog een kreupel apparaat met Chrome OS?

Ik heb al eerder betoogd dat Chrome OS een zoveelste poging van Big Business is de computer-eindgebruiker afhankelijk en machteloos te maken.

Sam Dean van Ostatic geeft een paar sterke extra argumenten, waarna je zegt: "Inderdaad het lijkt een volkomen achterhaald idee, Chrome OS, dat alleen met de nodige marketing en hype succesvol gemaakt kan worden."
Ten eerste wijst ie erop dat veel toepassingen een lange ontwikkelingsperiode achter de rug hebben en daarbij een mengsel van kwaliteit en vertrouwdheid bij gebruikers hebben, die moeilijk te overtreffen is. Ik vind dat ie dat wel veel te mooi voorstelt; er zijn tamelijk waardeloze toepassingen, waarvan je afvraagt hoe het kan dat mensen dat nog steeds in die mate gebruiken (Outlook bijvoorbeeld of MS Office dat ik vooral een ramp vindt wegens de slechte backward compability). Maar er zijn inderdaad ook zelfstandige gebruikstoepassingen zoals uTorrent, ExactAudioCopy en Foobar die een trouwe schare van gebruikers hebben met een sterke unieke functionaliteit, die zelfs Linux gebruikers ertoe verleidt om Wine te installeren om ze te kunnen blinven gebruiken. Zullen gebruikers in grote getale afstand willen doen van dit soort toepassingen:
If the history of personal computers bears anything out, it's that platforms with best-of-breed applications win in the end. It remains to be seen whether the world of cloud apps is appealing enough to businesses and consumers to compete with long-standing apps that took shape outside of the cloud. Does anyone really believe that Google's spreadsheet and word processor are just as good as Word, Excel, or equivalent tools in OpenOffice?
Geld geen reden meer om een half functionele pc aan te schaffen

Daarnaast vraag je je af, waarom je een geamputeerde cloud georienteerde pc, laptop of netbook zou kopen, als je voor drie honderd dollar al een aardige allround computer kunt aanschaffen? Waarom zou je dan een kreupel gemaakt apparaat aanschaffen?

Finally, the economics of owning a powerful laptop have changed radically since Google first announced its Chrome OS plans. You can stock a very powerful Linux-based laptop with top applications for $300, and Windows-based laptops featuring huge application choice aren't a whole lot more. Will users and businesses want to pay $20 to $28 a month for subscriptions to cloud-based applications? Does that make sense for cash-strapped students who just need reasonable laptops and reasonable application choices?

Kortom forget the hype over Chrome Os and get real!

Thursday, May 19, 2011

Waarom Honeycomb niet open source gemaakt wordt

De officiƫle reden is dat de telefoonkant van Honeyconb zo gebroken zou zijn, dat het verder vogelen door de open source community eraan tot niets zou leiden of ieder geval Android een slechte naam zou geven.
Een commentator gelooft daar niets van en ziet het als voorbeeld van Tivoisatie
Tivoization verwijst naar een bepaalde manier van configureren door de fabrikant of leverancier van een digitaal elektronisch product dat hoewel het vrije software gebruikt, het zodanig is opgezet dat het product alleen zal werken als het een specifieke versie van deze software gebruikt. Hoewel het concept in eerste instantie zeer eenvoudig en onschuldig kan schijnen, zal een kritische blik laten zien dat het belangrijke implicaties heeft voor de toekomst van vrije software en voor de computer-industrie als geheel.

De term werd bedacht door Richard Stallman, de oprichter van de vrije software beweging en de maker van de GNU General Public License (GPL). Hij leide het af van het product genaamd TiVo; dat is een gespecialiseerde computer voor digitaal opnemen van televisieprogramma's. Het besturingssysteem dat wordt gebruikt door TiVo is een embedded versie van Linux, waarvan TiVo als verkoper de broncode beschibaar stelt, zoals vereist door de GPL. Echter, het product werkt niet meer na eventuele upgrades of wanneer andere wijzigingen door gebruikers zijn aangebracht in de broncode, omdat de digitale sleutel uniek is voor die versie van het uitvoerbare bestand (dat wil zeggen, de gecompileerde, ready-to-run vorm van het besturingssysteem) en moet overeenkomen met de handtekening die wordt ingebrand in een halfgeleider chip in het product.


Om dit te voorkomen is er een nieuwe versie van de licentie gemaakt door Richard Stallman GPL v3, die echter op verbazingwekkend veel verzet is gestuit. Op deze link kan me de argumenten ertegen en de bezwaren daar weer tegen lezen.
Wat hier uit geleerd kan worden volgens al genoemde commntator:

There is no such thing as a "friendly" corp. They can come up with little slogans like do no evil, they can make shiny devices, it frankly doesn't matter what they do, because if it comes down to making more money and/or gaining more power or not fucking you? Well bend over pal, because here it comes. 2.- GPL V2 needs to be dumped ASAP and replaced with GPL V3, because as it is using GPL V2 is simply giving corps your labor for free while they don't have to give you ANYTHING in return. eFuses and code signing cost almost nothing and gives the corp all the control of proprietary while at the same time gaining all the effort that has been put into embedded Linux by the community.


Een andere commentator wijst erop dat naast dit punt er voor Google een ander voordeel speelt: ze biedt hardware verkopers voor een beslissende periode van een jaar op deze manier een gesloten oplossing.

Wednesday, May 11, 2011

Kennis uit geschiedenis van zoekopdrachten moet open source worden

Jens Prufer, verbonden aan de Universiteit van Tilburg deed onderzoek naar zoekmachines en komt tot de conclusie dat het monopolie van Google leidt tot stagneren van de innovatie." De autoriteiten zouden moeten ingrijpen" zegt hij zelfs in de Volkskrant,11 mei 2011, pg23.
"Doordat Google de informatie over alle zoekopdrachten bewaart en gebruikt als input voor volgende zoekopdrachten wordt de kwaliteit van de resultaten met elke zoekopdracht beter." (alle citaten zijn van Jens Prufer)
Door ons surfgedrag en door de kennis die wij daar in stoppen wat betreft juiste zoektermen, inhoudelijke verbinding van begrippen en betekenislagen geven we Google gratis en voor niets onze kennis en dat jaar in jaar uit. Het wordt tijd dat deze geaccumuleerde kennis teruggegeven wordt aan de bevolking, aan de gebruikers van internet uit de handen van de monopolist Google.
"Als alle partijen hun data over historische zoekopdrachten gaan delen, worden de resultaten veel beter." De concurrentie tussen de zoekmachines krijgt dan een andere basis. Verbetering en innovatie moet dan verder komen van het verbeteren van het zoekalgoritme. "Google zegt alle kennis in de wereld doorzoekbaar te willen maken. Als ze dit echt willen moeten ze dit ook doen."
Prufer denkt dus dat dit alleen zal gebeuren als de autoriteiten Google daartoe dwingen. " Ze zullen hun data zeker niet uit zichzelf gaan delen met andere zoekmachines. Mededingingsautoriteiten zowel in de Verenigde Staten als de Europese Unie zouden hiernaar moeten kijken in het belang van de consument."

Het beste zou het natuurlijk zijn als een internationaal wetenschappelijk geborgd consortium zoals W3C de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het zoeken op internet zou gaan monitoren en garanderen. Ik wacht met smart open een open source zoekmachine, die niet in handen is van het Grote Geld.

Tuesday, May 10, 2011

Brief voor gmail gebruikers

Ja, daar sta je dan met je goede bedoelingen.
Kreeg een brief van de Free Software foundation speciaal gericht aan de supporters van FSF die gmail als e-mailadres hebben.
Eigenlijk vinden ze dat je je eigen data in eigen hand moet houden en geen gebruik moet maken van een dienst als gmail, waarmee je je privacy heel erg compromitteert. En gelijk hebben ze, maar het is zo handig een overal bereikbare geheugensteun te hebben.

Het is jammer dat er geen open source en niet commercieel alternatief is voor gmail.

Maar ook als je gmail account niet wilt opgeven, geven ze een aantal suggesties die nuttig zijn ter bescherming van je privacy en zelfbeschikkingsrecht:
  1. Zet zodra je je hebt aangemeld javascript uit in gmail een kies voor eenvoudige html weergave (onderaan de pagina); je ben er dan meer zeker van van wat allemaal via je gmail account gebeurt; dat is inzichtelijk, want open source (html),
  2. Gebruik een desktop email client om je gmail account te bekijken. Ik koos zelf voor Claws mail en op deze pagina kun je zien hoe je dat instelt voor Gmail. Voor Thunderbird wordt het hier uitgelegd.
  3. Je moet ook wel even in je gmail account pop veranderen in imap in Settings tabblad Doorsturen en Pop en Imap (bij Imap Toegang).
  4. Tenslotte als je deze campagne wilt steunen: stuur deze info door aan mensen met een gmail account en pas je gmail handtekening aan met deze toevoeging: Using Gmail? Please read this important notice: http://www.fsf.org/campaigns/jstrap/gmail?24961. Of in het Nederlands:Gebruik je Gmail? Bekijk dit dan eens: http://linuxnogschoner.blogspot.com/2011/05/brief-voor-gmail-gebruikers.html

Wednesday, May 4, 2011

4 Mei Dag tegen DRM

Het was een slecht jaar voor de strijd tegen DRM, het vastleggen van eigendomsrechten in allerlei content. De greep van Apple, Amazon en Google op het verhandelen van content wordt steeds groter en de opkomst van de iPad heeft de mensen nog verder gekluisterd aan een bedrijf dat je totaal ketent wat betreft je digitale rechten.

De strijd tegen de plannen van de grote bedrijven verloopt ook niet echt geweldig. Onverschilligheid en onwetendheid alom; zelfs bladen als Vrij Nederland en ooit kwaliteitskranten ald NRC en de Volkskrant promoten het gebruik van hun Apple apps en de iPad kritiekloos.
Hier in Nederland het is eerst en vooral een kwestie van wat besef kweken van wat er aan de hand is; bekijk deze site : http://www.defectivebydesign.org/

Sunday, May 1, 2011

Netneutraliteit, het gaat niet goed

Een zorgwekkend artikel over de stand van zaken rond net neutraliteit;
in de VS waar de regering sterk onder invloed staat van Big Business, wordt steeds verder gezaagd aan de poten van net neutraliteit volgens een artikel van Mars van Grunsven in de Groene van deze week:
Dit is zijn samenvatting van de recente ontwikkelingen:
Lang was netneutraliteit – het principe dat alle internetgebruikers gelijke toegang hebben tot elke website of applicatie – in de Verenigde Staten het leidende maar ongeschreven beginsel op het internet. In 2005 legde toezichthouder FCC het beginsel vast. De belangrijkste ontwikkelingen sindsdien:

September 2008 De FCC stelt dat kabelbedrijf Comcast op illegale wijze verhindert dat internetgebruikers file-sharing software gebruiken, en eist dat de het bedrijf daarmee ophoudt. Comcast stapt naar de rechter.

April 2010 De federale rechter in Washington DC oordeelt dat de FCC niet bevoegd is om van kabelexploitanten te eisen dat ze elk internetverkeer over hun netwerken gelijk behandelen.

Augustus 2010 Google en Verizon roepen de FCC op om netneutraliteit alleen te laten gelden voor vaste internetverbindingen (kabel en telefoonlijn), maar niet voor draadloze internetverbindingen (gsm, wifi). Tevens bepleiten ze een fast lane voor bedrijven die extra willen betalen opdat hun websites en applicaties sneller laden.

December 2010 In nieuwe regels maakt de FCC onderscheid tussen vaste en draadloze internetverbindingen. Voor ‘vast’ blijft het blokkeren van websites of applicaties verboden, maar aanbieders van ‘draadloos’ krijgen meer vrijheid. De nieuwe regels behelzen geen expliciet verbod van paid prioritization (snellere datatransmissie voor bedrijven die extra betalen), hoewel ze vooraf aannemen dat dergelijke overeenkomsten illegaal zijn.

Januari 2011 De telefoniebedrijven Verizon en MetroPCS klagen de FCC aan omdat de toezichthouder met de nieuwe regels zijn bevoegdheden zou hebben overtreden.

April 2011 Het door Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden neemt een wet aan die de netneutraliteitsregels van de FCC blokkeert. President Obama kondigt zijn veto aan voor het geval de wet ook door de Senaat komt.

Het komt er dus op neer, dat draadloos internet -en let op de rol die de telefoon-maatschappijen daarin spelen-, als breekijzer wordt gebuikt om het principe van een open internet te ondergraven. De melkkoe van de mobiele telefonie mag niet bedreigd worden, denk aan de recente KPN-plannen. Er wordt gedaan of internet eigenlijk altijd een groot business-plan was, waarmee de geschiedenis en de bron van het ontstaan van internet geweld wordt aangedaan. De rol, die juist draadloos internet in de recente opstanden in het Midden-oosten heeft gespeeld zal waarschijnlijk ook een rol spelen in deze pogingen de vrije beschikbaarheid van internet als open plek om content te vinden en te plaatsen te beteugelen.