Sunday, May 1, 2011

Netneutraliteit, het gaat niet goed

Een zorgwekkend artikel over de stand van zaken rond net neutraliteit;
in de VS waar de regering sterk onder invloed staat van Big Business, wordt steeds verder gezaagd aan de poten van net neutraliteit volgens een artikel van Mars van Grunsven in de Groene van deze week:
Dit is zijn samenvatting van de recente ontwikkelingen:
Lang was netneutraliteit – het principe dat alle internetgebruikers gelijke toegang hebben tot elke website of applicatie – in de Verenigde Staten het leidende maar ongeschreven beginsel op het internet. In 2005 legde toezichthouder FCC het beginsel vast. De belangrijkste ontwikkelingen sindsdien:

September 2008 De FCC stelt dat kabelbedrijf Comcast op illegale wijze verhindert dat internetgebruikers file-sharing software gebruiken, en eist dat de het bedrijf daarmee ophoudt. Comcast stapt naar de rechter.

April 2010 De federale rechter in Washington DC oordeelt dat de FCC niet bevoegd is om van kabelexploitanten te eisen dat ze elk internetverkeer over hun netwerken gelijk behandelen.

Augustus 2010 Google en Verizon roepen de FCC op om netneutraliteit alleen te laten gelden voor vaste internetverbindingen (kabel en telefoonlijn), maar niet voor draadloze internetverbindingen (gsm, wifi). Tevens bepleiten ze een fast lane voor bedrijven die extra willen betalen opdat hun websites en applicaties sneller laden.

December 2010 In nieuwe regels maakt de FCC onderscheid tussen vaste en draadloze internetverbindingen. Voor ‘vast’ blijft het blokkeren van websites of applicaties verboden, maar aanbieders van ‘draadloos’ krijgen meer vrijheid. De nieuwe regels behelzen geen expliciet verbod van paid prioritization (snellere datatransmissie voor bedrijven die extra betalen), hoewel ze vooraf aannemen dat dergelijke overeenkomsten illegaal zijn.

Januari 2011 De telefoniebedrijven Verizon en MetroPCS klagen de FCC aan omdat de toezichthouder met de nieuwe regels zijn bevoegdheden zou hebben overtreden.

April 2011 Het door Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden neemt een wet aan die de netneutraliteitsregels van de FCC blokkeert. President Obama kondigt zijn veto aan voor het geval de wet ook door de Senaat komt.

Het komt er dus op neer, dat draadloos internet -en let op de rol die de telefoon-maatschappijen daarin spelen-, als breekijzer wordt gebuikt om het principe van een open internet te ondergraven. De melkkoe van de mobiele telefonie mag niet bedreigd worden, denk aan de recente KPN-plannen. Er wordt gedaan of internet eigenlijk altijd een groot business-plan was, waarmee de geschiedenis en de bron van het ontstaan van internet geweld wordt aangedaan. De rol, die juist draadloos internet in de recente opstanden in het Midden-oosten heeft gespeeld zal waarschijnlijk ook een rol spelen in deze pogingen de vrije beschikbaarheid van internet als open plek om content te vinden en te plaatsen te beteugelen.

No comments:

Post a Comment