Thursday, May 19, 2011

Waarom Honeycomb niet open source gemaakt wordt

De officiële reden is dat de telefoonkant van Honeyconb zo gebroken zou zijn, dat het verder vogelen door de open source community eraan tot niets zou leiden of ieder geval Android een slechte naam zou geven.
Een commentator gelooft daar niets van en ziet het als voorbeeld van Tivoisatie
Tivoization verwijst naar een bepaalde manier van configureren door de fabrikant of leverancier van een digitaal elektronisch product dat hoewel het vrije software gebruikt, het zodanig is opgezet dat het product alleen zal werken als het een specifieke versie van deze software gebruikt. Hoewel het concept in eerste instantie zeer eenvoudig en onschuldig kan schijnen, zal een kritische blik laten zien dat het belangrijke implicaties heeft voor de toekomst van vrije software en voor de computer-industrie als geheel.

De term werd bedacht door Richard Stallman, de oprichter van de vrije software beweging en de maker van de GNU General Public License (GPL). Hij leide het af van het product genaamd TiVo; dat is een gespecialiseerde computer voor digitaal opnemen van televisieprogramma's. Het besturingssysteem dat wordt gebruikt door TiVo is een embedded versie van Linux, waarvan TiVo als verkoper de broncode beschibaar stelt, zoals vereist door de GPL. Echter, het product werkt niet meer na eventuele upgrades of wanneer andere wijzigingen door gebruikers zijn aangebracht in de broncode, omdat de digitale sleutel uniek is voor die versie van het uitvoerbare bestand (dat wil zeggen, de gecompileerde, ready-to-run vorm van het besturingssysteem) en moet overeenkomen met de handtekening die wordt ingebrand in een halfgeleider chip in het product.


Om dit te voorkomen is er een nieuwe versie van de licentie gemaakt door Richard Stallman GPL v3, die echter op verbazingwekkend veel verzet is gestuit. Op deze link kan me de argumenten ertegen en de bezwaren daar weer tegen lezen.
Wat hier uit geleerd kan worden volgens al genoemde commntator:

There is no such thing as a "friendly" corp. They can come up with little slogans like do no evil, they can make shiny devices, it frankly doesn't matter what they do, because if it comes down to making more money and/or gaining more power or not fucking you? Well bend over pal, because here it comes. 2.- GPL V2 needs to be dumped ASAP and replaced with GPL V3, because as it is using GPL V2 is simply giving corps your labor for free while they don't have to give you ANYTHING in return. eFuses and code signing cost almost nothing and gives the corp all the control of proprietary while at the same time gaining all the effort that has been put into embedded Linux by the community.


Een andere commentator wijst erop dat naast dit punt er voor Google een ander voordeel speelt: ze biedt hardware verkopers voor een beslissende periode van een jaar op deze manier een gesloten oplossing.

No comments:

Post a Comment