Friday, June 26, 2009

Nog schoner?

Nog schoner? Huh.. Ja, lieve mensen deze blog gaat over de sociale, politieke en strategische kanten van GNU/Linux. Opgezet naar aan leiding van de discussie over de rol van M$ rond open standaarden en de wenselijkheid van het gebruik van Mono.

Hoe kan Linux schoon zijn?
In de zin van milieu-implicaties: het kunnen werken met oudere en milieuzuiniger pc's.
Schoner in de zin van transparant, doorzichtig, open voor iedereen. Het is toch een wonder dat je de meeste programmaatjes in Linux als een tekstbestand kunt openen en aanpassen naar eigen behoeven als je het kunt. Maar ook dat er slimme gasten zijn die voor ons precies in de gaten houden wat er in die programmaatjes gebeurt en die onze integriteit en privacy beschermen.
In gesloten software weet je niet wat er allemaal gebeurt..

Maar schoner ook in de Vlaamse betekenis van dat er zoveel fraaie aspecten aanzitten.
Het communale, de gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers die elkaar helpen en verder helpen. Wat ik er zo schoon aan vind dat wordt het onderwerp van deze blog en ook de discussie hoe we Linux nog opener krijgen en verder vrij maken van gesloten smetten.
Zonder dat het voor Truus zonder pc-guru te moeilijk wordt om Linux te gebruiken.

Ik ben geen programmeur, maar heb wel veel ervaring in het politieke gebeuren. En dan bedoel ik niet het parlement, maar wel hoe de maatschappelijke strijd tussen streven naar democratie, emancipatie en autonomie enerzijds en winstbejag, controle en massa-manipulatie anderzijds zich voltrekt.

Ik acht deze blog geslaagd als er een discussie op gang komt het liefst tussen zoveel mogelijk mensen. Ik hoop dat we het vriendelijk kunnen en er niet op de persoon gespeeld gaat worden.

Het risico van politieke discussies is al gauw dat er grote verdeeldheid zichtbaar wordt. Van de andere kant er zijn ontwikkelingen gaande en alleen door die kritisch en betrokken te volgen maken we de ontwikkeling van de Free Software een succesvol project.

No comments:

Post a Comment