Thursday, January 21, 2010

Waarom is vrije software belangrijk voor de maatschappij?

In Why Free Software matters for Society
probeert Hugo te formuleren wat het belang is van de 4 vrijheden voor de maatschappij. Hij is bang dat de vrijheden vooral programmeurs en hackers aanspreken en wil de doorsnee gebruiker sensitiveren voor het belang van deze vrijheden. Hij gebruikt met name het beeld van de democratische rechten. Je hoeft je zelf niet als politicus te profileren om toch te kunnen genieten van het recht als burger voor wat jij als essentieel ziet op te komen. Daar zit natuurlijk wel wat in, maar gaat toch wel erg voorbij aan de erosie waaraan de democratie steeds meer te lijden heeft.

Hier volgt mijn reactie op zijn bijdrage:

I don’t find the democracy metaphor very convincing. If we’re trying to educate people on the political effects of open software we shouldn’t sell them illusions on a political system that is corrupt to the core. I mean the way politics are bought and sold in Washington by the lobby groups (see for instance http://lessig.blip.tv/).
I think the metaphor of the Commons is much more illuminating. The Commons was the communal space in the old villages (you will still find it in some Greek villages) that was kept and used not by a single owner but by the community as a whole. The Native Americans lost everything because they couldn’t grasp the notion of private property of commodities they only thought could belong to the tribe as a whole. Access and use and contribution to a common public sphere is the center of the concept of a Commons. In a world of open connections and open collaboration between people all over the world the privatization concept of Capitalism is becoming a wall, a fence that is limiting to further cultural and intellectual development.
Copyrights and patents are limiting to possibilities to use the collective wealth of humankind more and more (think only of the lives that could be saved if the patents on medicines would be more limited in time), See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Commons and http://www.onthecommons.org/Zie ook De Hydra is terug een boeiend artikel uit de Groene Hieronder een citaat daaruit:
"
WAT GOD AAN IEDEREEN gegeven heeft, wordt door de brutaalsten ingepikt, liet toneelschrijver Herman Heijermans een oude, verarmde Drentse boer verzuchten in zijn aan het begin van de twintigste eeuw op de planken gebrachte Ora et Labora. Het was een kritiek op de gestage privatisering van collectieve gronden die op gang was gekomen onder Napoleon en later Willem I. Inderdaad: ook in Nederland heeft een enclosure of the commons plaatsgehad. Daarvan getuigt het in tal van straatnamen en andere locaties terug te vinden middeleeuwse woord ‘meent’, een door boeren gemeenschappelijk beheerd stuk grond.
Het Romeinse recht onderscheidde verschillende eigendomsvormen, waaronder res publica (staatseigendom), res privata (privé-eigendom) en res communes (eigendom van niemand, de commons). De geschiedenis leert dat als de laatste niet tegen de eerste twee wordt verdedigd zij onherroepelijk het onderspit delft. ‘Dingen in het gemeen bezeten, worden van elkeen vergeten’, luidt niet voor niets een oud gezegde.
De eerste, klassieke aanval op de commons was onderdeel van het door Marx beschreven proces van ‘oorspronkelijke’ of ‘primitieve accumulatie’, dat de weg vrij maakte voor het ontstaan van het industriële kapitalisme. In de moderne maatschappij is de strijd om de commons terug van weggeweest. Het neoliberalisme poogt de winstmarges op te vijzelen en nieuwe markten aan te boren door een praktijk die omschreven kan worden als ‘accumulatie door onteigening’. De term is van David Harvey. Het onteigenen van gemeenschappelijk bezit is volgens de bekende geograaf niet iets eenmaligs, behorend tot het verleden, maar een praktijk van alledag. Dus wordt gemeengoed als de lucht, bossen, het klimaat of drinkwater meer dan ooit bedreigd door verstatelijking of privatisering. De openbare ruimte staat onder druk van zowel overheidsregelgeving als commercialisering. En het gaat verder."

1 comment:

  1. Om het nut van iets uit te leggen zou ik niet zo'n term als "commons" gebruiken. Het nadeel van zo'n term die veel mensen niet kennen is dat je vervolgens eerst kunt gaan uitleggen wat dat precies betekent, om vervolgens aan de hand van een half begrepen analogie weer iets anders uit te leggen.

    Daarbij komt dat de gemiddelde lezer die zo'n term niet kent ook na uitleg ervan niet heel erg overtuigd zal zijn van het essentiele nut ervan. Wat dat betreft is democratie beter; mensen begrijpen (hopelijk?!) al waarom democratie belangrijk is ook voor non-politici.

    De ideale metafoor is er een waar de lezer tot op het bot van overtuigd is. Als je van _zo iets_ geloofwaardig een bruggetje kunt slaan naar vrije software maak je denk ik veel meer kans om iemand te overtuigen van het nut van vrije software voor de niet-programmeur.

    ReplyDelete