Wednesday, November 11, 2009

FSF vraagt de 500 grootste NGO's over te stappen

De Free Software Foundation (FSF) heeft de volgende fase van haar "Windows 7 Sins" campagne op http://windows7sins.org ingeluid. De strijd tegen Microsoft en propriëtaire software wordt aangekaart in een schrijven aan 500 leiders van de meest invloedrijke niet-gouvernementele organisaties (NGO's ) in de wereld, en hen daarin te vragen om de over te schakelen naar vrijheid respecterende vrije software. Mét de vraag de bewustmaking van de ethische betekenis van computer gebruikersvrijheid te helpen bevorderen.

De brief waarschuwt deze "Windows 7 decision makers" over het "gebrek aan privacy, vrijheid en veiligheid" waaronder zij zullen lijden als zij overstappen op Windows 7. Het stelt de keus aan de orde waarvoor ze staan. De brief benoemt de belangrijke voordelen van vrije software door zeven voorname gebieden aan te geven waar de propriëtaire software zoals Windows de samenleving schade berokkent: invasie van privacy, vergiftiging van het onderwijs (alleen MS computerkennis wordt aangeleerd), het ketenen (lock in) van gebruikers gebruikers, het misbruik maken en ondergraven van de standaarden, als hefboom voor monopolistisch gedrag, handhaving van Digital Restrictions Management (DRM), en tenslotte de bedreiging van de veiligheid voor de gebruiker.

FSF-directeur Peter Brown zei: "De afhankelijkheid van organisaties die werkzaam zijn voor sociale verandering, van propriety software uitsluitend in bezit van en beheerst door Microsoft voert onze maatschappij in een tijdperk van digitale beperkingen, we worden hierdoor bedreigd en beperkt van onze vrijheden. Free software van de andere kant gaat juist over deze vrijheid, niet over de prijs, en het is ontworpen om u de mogelijkheid te geven om het (de code) te bestuderen en de software verbeteren al naargelang uw eigen behoeften. Vandaag, vragen we de leiders in de non-profit sector over te schakelen naar de Free Software. Lees meer..

Kortom wat de FSF zegt is dat de keuzes die de organisaties maken als computergebruikers niet los staan van de zaken waar zij voor strijden en daar integendeel nauw mee verweven zijn.

Hoe gewend we al geraakt zijn aan het beperken van onze digitale vrijheden maakt de auto-analogie duidelijk.

No comments:

Post a Comment