Thursday, July 2, 2009

Ubuntu over Mono

Mono Position Statement

Verklaring van de Ubuntu Technical Board:

"Met betrekking tot de standaard geïnstalleerde bundel van toepassingen worden aanvragen beoordeeld en vergeleken met elkaar op basis van verdienste en functies. Deze vinden vaak plaats tijdens de Ubuntu Developer Summits, onlangs nog in verband met de keuze voor de standaard mediaspeler.


Een door de gemeenschap gedeelde zorg over Mono is het positie van de erin opgenomen octrooien, grotendeels vanwege de initiatiefnemer van de C # taal en de er aan verwante ECMA normen.

De Ubuntu Project neemt patent kwesties serieus , en de Ubuntu Technische raad (Ubuntu Technical Board) is het besturend orgaan dat omgaat met beschuldigingen van octrooi-inbreuk. De Ubuntu Technische raad streeft ernaar om de rechtenhouder open tegemoet te treden met betrekking tot de code die we in onze distrobutie opnemen. Als een rechtenhouder stelt dat er een inbreuk op het octrooi is gepleegd in verband met een bepaalde code, zal het Technische Bestuur zal zich bezig houden met het onderzoeken van dergelijke vordering.

De Ubuntu Technical Board heeft geen claims van inbreuk tegen de Mono stack ontvangen, en is niet op de hoogte van dat enige, soortgelijke claims zouden zijn ontvangen bij andere, soortgelijke projecten.

Het is gebruikelijk in de software-industrie om octrooien aan te vragen als bescherming tegen geschillen, in plaats van dat je zo' n aanvraag gelijk kunt zien als een intentieverklaring om zelf te gaan te procederen.
Daarom vinden wij loutere bestaan van een octrooi, zonder dat er een claim van inbreuk door de rechtenhouder is gedaan, is niet voldoende reden is tot uitsluiting van het Ubuntu-project.

(Terwijl het Ubuntu-project alert wenst te reageren op octrooi-inbreuk vorderingen, kunnen we niet reageren op de beoordeling en toetsing van de claims door anderen dan de geregistreerde rechten houder.)


Gezien het bovenstaande ziet de Ubuntu Technical Board geen reden om Mono of toepassingen erop gebaseerd buiten te sluiten uit het software-archief, of van de standaard-installatie .

Aangezien de Mono-stack al een afhankelijkheid is in de standaard installatie voor vele remixes van Ubuntu, met inbegrip van de Desktop Edition, is er geen reden om een afhankelijkheid van Mono als een probleem te zien wanneer men een aanvraag doet een toepassing op te nemen in de standaard set.

(Andere remixen kunnen uiteraard andere overwegingen laten tellen zoals de implicaties voor de ruimte op een installatie cd die het Mono platform vergt.

Scott
namens de Ubuntu Technical Board"

Commentaar: Ook nu weer een pragmatische, maar heel duidelijke verklaring.
Ook het feit dat de verklaring wordt afgegeven en de discussie niet wordt genegeerd is erg positief. Maar of dit onze bezorgdheid wegneemt?
Ik zou de Mono discussie graag als een mogelijkheid willen zien om de eisen die we stellen aan niet-gebondenheid aan software patenten, aan de garantie voor de vrijheid van de software, die we willen gebruiken, duidelijker te krijgen.
Ik hoop dat er mensen zijn die met een stel duidelijke en heldere regels komen, die nuttig, en werkbaar zijn en vertrouwen geven in de toekomstige onafhankelijkheid van propriety sofware voor de Free Software. Een nieuw kwaliteitsmerk, dat niet alleen betrekking heeft op een afzonderlijke applicatie, maar ook op een gehele distributie. Een soort milieuwijzer waarin best een aantal gradaties mogen bestaan, maar waarbij het uiteindelijke ideaal recht overeind blijft staan.

No comments:

Post a Comment